тпм, пм, total productive maintenance, manitanence, производство

Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

На обучението ще представим в систематизиран вид:

  • основните идеи и принципи на JUST IN TIME
  • съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME
  • необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME

АУДИТОРИЯ
Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

Накратко за създателите на системата Точно навреме

Идея за едноелементен поток и за непрекъснат поток

Видове производствени потоци и техните особености

Хейджунка – нивелиране на потока при неравномерно търсене

Изкуствено накъсване на дългата серия. Работа в къси серии

Обратно планиране. Залагане на резерви от ресурси и време

Изтеглящо възлагане. Много модели на производство с изтегляне

Производство с избутване и разширяваща се фуния от капацитети

Производство с изтегляне и стесняване на фунията от капацитети

Нивелиране на потока чрез различни форми на резервни капацитети

Приказката на Ран Босилек за приготовляването на Гозба от камъчета

Условия и предпоставки, предшестващи въвеждането на Точно навреме

Канбан, Андон и Джидока като инструменти на системата Точно навреме

Преки и косвени ефекти на Точно навреме върху запасите и върху престоите

Как се въвежда работеща система за производство и доставка Точно навреме

Недостатъци и немалко рискове при производство и доставка Точно навреме

Настояще и бъдеще на системата за производство и доставка Точно навреме

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, допълнени с подходящи примери. Въпроси за дискутиране и практически упражнения

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

  • Публично обучение
  • Фирмено обучение на място
  • Индивидуално обучение на място или в наша зала

РАБОТЕН ЕЗИК

  • Български

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

2 - 6 Декември
LEAN инструменти
Модул - 5S System
Модул - Daily management
Модул - TPM (Total productive maintenance)
Модул - Производство и доставка JUST IN TIME
Модул - SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
София view

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение

Оферта за корпоративно обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация