тпм, пм, total productive maintenance, manitanence, производство

Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

На обучението ще представим в систематизиран вид:

 • основните идеи и принципи на JUST IN TIME
 • съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME
 • необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME

АУДИТОРИЯ
Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

 • Предпоставки за създаване на поток
 • Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие
 • Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние
 • Определяне на капацитети на отделните работни места
 • Определяне на тесните и широките работни места
 • Постигане на базово ниво на годност на всички операции
 • Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока
 • Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене
 • Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност
 • Подходи при създаване на стабилност
 • Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструменти
 • Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране
 • Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат
 • Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация
 • Едноелементен поток – непрекъснат поток
 • Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти
 • Критерии за постигане на поток
 • Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Основни елементи на изтеглянето
 • Изтегляне при производство по поръчка
 • Изтегляне между отделните операции
 • Поток, изтегляне и отстраняване на загубите
 • Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне
 • Производствена стратегия: точно навреме – (JIT)
 • Възникване на системата
 • Принцип на тегленето
 • Принцип на организационната магистрала
 • Принцип на непрекъснатите подобрения
 • Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости
 • Анализ на мобилността
 • Анализ на празното преместване
 • Обратно планиране (IP)
 • Заключителна част

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, допълнени с подходящи примери. Въпроси за дискутиране и практически упражнения

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Публично обучение
 • Фирмено обучение на място
 • Индивидуално обучение на място или в наша зала

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

2 - 6 Декември
LEAN инструменти
Модул - 5S System
Модул - Daily management
Модул - TPM (Total productive maintenance)
Модул - Производство и доставка JUST IN TIME
Модул - SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
София view

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение

Оферта за корпоративно обучение

Абонамент за нюзлетър

Предстоящи обучения и винаги актуална информация