TQM (Total Quality Managеment)

Иновационен маркетинг

 • Нагласи за покупка и пазарен дял
 • Жизнен цикъл на продуктите
 • Разходи по притежаването
 • Реална и предназначена употреба
 • Обратна връзка от пазара

Контрол

 • Обективизиране на контрола
 • Превантивен контрол
 • Технологично вграждане
 • Правила за “насочване” на контрола
 • Самоконтрол и контрол
 • Намаляване на разходите

Разходи за качеството

 • Разходи за постигане на съответствие
 • Загуби от несъответствие
 • Баланс “разходи - загуби”
 • Икономика на качеството
 • Критерии за оценяване на прогреса

Организация

 • Разбиване на части
 • Приоритети
 • Поредност
 • Паралелни и свързани задачи
 • Организационна свобода
 • Ресурсна осигуреност
 • Координация. Задържане на резултата

Диагностика

 • Лечение след диагностика
 • Измерване и изчисляване
 • Критерии за ранжиране на проекти
 • Обявени и истински причини
 • Идеи на класическата методология

Фирмен проект ТQM

 • Етапи на подготвителната фаза
 • Видове проекти - пилотни, основни и допълнителни
 • Проекти за стабилизиране
 • Екипи и взаимодействие
 • Участие и мотивиране

► Превенция

 • Ранно осигуряване
 • Ориентация към клиента
 • Атакуване на първопричините
 • Превенция по етапи на възпроизводствения процес
 • Същност на постоянните подобрения

Доставчикът-партньор

 • Инвестиране в проблемите
 • Общо планирани разходи
 • Интегриран контролa
 • Разпределение на ползите
 • Пълна цена на доставката
 • Балансиране в интересите

 

И още ...

Виж още подобни обучения

Запитване за проект по TQM (Total Quality Managеment)

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите