Програма на предстоящите публични обучения

17 - 25 Септември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
26 - 27 Септември
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017) София
28 Септември
Нови правила за защита на личните данни - GDPR София
1 Октомври
IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици София
4 - 5 Октомври
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
8 Октомври
SPC (Statistical Process Control)
София
9 Октомври
Lean production – Basic Level София
10 Октомври
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
11 Октомври
Привличане и задържане на успешни служители София
15 - 25 Октомври
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
22 Октомври
5S System София
23 Октомври
TPM (Total productive maintenance) София
30 Октомври
Производство и доставка JUST IN TIME София
1 Ноември
Управление на времето и приоритетите в работата
София
6 - 7 Ноември
Търговска и транспортна логистика
София
8 Ноември
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) София
12 Ноември
Root Cause Analysis София
13 - 15 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class София
19 - 23 Ноември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
19 Ноември
QSSPF София
20 Ноември
ADR – превоз на опасни товари София
21 - 22 Ноември
Счетоводство и финанси за мениджъри София
26 Ноември
Daily management София
27 - 28 Ноември
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
4 Декември
Гъвкави отчети с ЕXCEL София
5 Декември
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
10 - 14 Декември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
13 Декември
Работа в екип. Информираност на екипа
София
21 - 25 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна