Програма на предстоящите обучения

4 Октомври 2023
Система 5S на работно място Онлайн
5 Октомври 2023
Прекратяване на трудов договор от работодателя. Защита на работодателя при иск срещу незаконно уволнение
Онлайн и София
16 Октомври 2023
ISO 13485:2016 Онлайн и София
17 Октомври 2023
Daily management Онлайн и София
18 Октомври 2023
IFS FOOD Онлайн и София
19 - 20 Октомври 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
19 Октомври 2023
Root Cause Analysis Онлайн и София
26 Октомври 2023
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн и София
27 Октомври 2023
FMEA (Failure mode and effects analysis) Онлайн и София
1 Ноември 2023
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн и София
2 Ноември 2023
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения Онлайн и София
9 Ноември 2023
Работа от разстояние. Електронно трудово досие
Онлайн и София
13 - 14 Ноември 2023
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
14 Ноември 2023
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн и София
15 Ноември 2023
ISO 22000:2018 Онлайн и София
16 Ноември 2023
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
20 - 24 Ноември 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
30 Ноември 2023
Длъжностни лица по защита на личните данни Онлайн и София
1 Декември 2023
GDPR в действие - управление и защита на личните данни Онлайн и София
7 Декември 2023
Работа без стрес и бърнаут Онлайн
12 Декември 2023
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн и София
12 Януари 2024
Разрешаване на конфликти на работното място
Онлайн
17 - 18 Януари 2024
Финанси и счетоводство за мениджъри
Онлайн и София
22 - 26 Януари 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София