Програма на предстоящите обучения

8 Март 2021
ISO 22000:2018 Онлайн
9 Март 2021
Онлайн работни срещи: технически и социални умения Онлайн
10 Март 2021
Работа в екип. Информираност на екипа
Онлайн
10 - 11 Март 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
15 Март 2021
SPC (Statistical Process Control)
Онлайн
16 Март 2021
Привличане и задържане на успешни служители Онлайн
17 Март 2021
Финансов анализ и антикризисно управление Онлайн
18 Март 2021
ISO/PAS 45005:2020 Онлайн
22 - 26 Март 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
29 Март 2021
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн
30 Март 2021
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите Онлайн
31 Март 2021
Еврофинансиране за бизнеса
Онлайн
2 Април 2021
Онлайн срещи: Умения за ефективно провеждане
Онлайн
8 Април 2021
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5 Онлайн
8 Април 2021
LEAN PRODUCTION – Basic level София
12 Април 2021
Root Cause Analysis София
14 Април 2021
TPM (Total productive maintenance) София
16 Април 2021
Управление на времето и дизайн на поведението
Онлайн
19 - 23 Април 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
26 Април 2021
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига Онлайн
28 Април 2021
GDPR в действие - казуси и правни становища Онлайн
10 Май 2021
Подход за обслужване на клиенти София
14 Май 2021
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
17 - 21 Май 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
17 Май 2021
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места Онлайн
26 - 27 Май 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 София
28 Май 2021
JUST IN TIME София
31 Май 2021
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения София
1 Юни 2021
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн
3 Юни 2021
MS Excel - Eкспертни функции Онлайн
4 Юни 2021
Онлайн срещи: Умения за ефективно провеждане Онлайн
7 - 11 Юни 2021
LEAN PRODUCTION – Master Class София
10 Юни 2021
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5 Варна
11 Юни 2021
IFS FOOD Варна
14 - 18 Юни 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
21 Юни 2021
ISO 13485:2016 София
22 Юни 2021
IATF 16949:2016 София
23 Юни 2021
ISO 39001:2012 София
24 Юни 2021
БДС EN ISO 50001:2018 София
2 Юли 2021
Привличане и задържане на успешни служители София
6 - 7 Юли 2021
Счетоводство и финанси за мениджъри София
19 - 27 Юли 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София