Програма на предстоящите обучения

6 Април
Управление на финансите в криза Онлайн
6 Април
ISO 13485:2016 Онлайн
6 - 10 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
13 Април
Финансов анализ и антикризисно управление
Онлайн
14 Април
SPC (Statistical Process Control)
Онлайн
14 - 15 Април
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн
15 Април
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения Онлайн
21 Април
ADR – превоз на опасни товари
София
23 Април
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
27 Април
IFS FOOD Онлайн
28 Април
Здравословни и безопасни условия на труд
София
29 Април
Подход за обслужване на клиенти
Онлайн
7 Май
Привличане и задържане на успешни служители София
8 Май
Управление на времето и приоритетите в работата
София
11 Май
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
София
12 - 13 Май
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
14 - 22 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
14 Май
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
19 Май
LEAN PRODUCTION – Basic Level София
21 Май
Daily management София
26 Май
БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията
София
27 Май
БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
София
28 Май
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
28 Май
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) София
29 Май
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига София
3 Юни
5S - Система на работно място Варна
4 Юни
Работа в екип. Информираност на екипа
София
5 Юни
ISO 39001:2012 София
5 Юни
MS Excel - Eкспертни функции София
9 Юни
Креативно счетоводство
София
10 - 11 Юни
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
12 Юни
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите София
15 Юни
Професионални и лични взаимоотношения в работна среда София
16 Юни
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Варна
17 Юни
Daily management Варна
22 - 26 Юни
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
30 Юни
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места София
1 Юли
JUST IN TIME Варна
2 Юли
TPM (Total productive maintenance) Варна
7 Юли
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
8 Юли
MS Excel - Eкспертни функции
София
13 - 17 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна