ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

25 Юни
Root Cause Analysis
София
26 Юни
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
27 Юни
TPM (Total productive maintenance)
София
2 - 3 Юли
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
3 Юли
Подход за обслужване на клиенти София
4 Юли
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
5 Юли
Ефективно взаимодействие управител – счетоводител
София
8 - 12 Юли
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Пловдив
9 Юли
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
София
10 Юли
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
София
11 Юли
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
15 - 16 Юли
Вътрешен одитор по IATF 16949:2016 София
16 - 17 Юли
Вътрешен одитор по ISO 13485:2016 София
17 Юли
GMP, НАССР, ISO 22000 Системи за управление на безопасността на храните Пловдив
23 Юли
ADR – превоз на опасни товари
София
24 Юли
GMP, НАССР, ISO 22000:2018 Системи за управление безопасността на храните София
26 - 30 Август
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
София
1 Октомври
Lean production – Basic Level
София
26 - 29 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class
София