Програма на предстоящите обучения

28 Септември 2020
Daily management София
29 Септември 2020
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) София
29 Септември 2020
ISO 22000:2018 Онлайн
30 Септември 2020
Еврофинансиране за бизнеса Онлайн
30 Септември 2020
GMP & HACCP Пловдив
1 Октомври 2020
Финансов анализ и антикризисно управление Онлайн
2 Октомври 2020
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига София
5 - 6 Октомври 2020
Счетоводство и финанси за мениджъри София
6 Октомври 2020
IATF 16949:2016 София
7 - 8 Октомври 2020
Търговска и транспортна логистика
София
9 Октомври 2020
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места София
9 Октомври 2020
Онлайн срещи: Умения за ефективно провеждане
Онлайн
12 Октомври 2020
БДС EN ISO 50001:2018 София
13 Октомври 2020
БДС ISO 31000:2018 София
14 Октомври 2020
JUST IN TIME София
15 Октомври 2020
TPM (Total productive maintenance)
София
15 Октомври 2020
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн
16 Октомври 2020
Длъжностни лица по защита на личните данни
София
19 Октомври 2020
SPC (Statistical Process Control)
София
20 - 23 Октомври 2020
LEAN PRODUCTION – Master Class София
26 - 30 Октомври 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
27 Октомври 2020
Работа в екип. Информираност на екипа
София
29 Октомври 2020
ISO 39001:2012 Онлайн
3 Ноември 2020
Подход за обслужване на клиенти София
5 Ноември 2020
MS Excel - Eкспертни функции София
6 Ноември 2020
Управление на времето и дизайн на поведението
Онлайн
9 Ноември 2020
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения София
10 Ноември 2020
ISO 22301:2012 София
12 Ноември 2020
Приложението на GDPR в новата реалност на трудовоправните отношения София
16 Ноември 2020
5S - Система на работно място София
19 Ноември 2020
ISO 13485:2016 София
19 Ноември 2020
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите София
20 Ноември 2020
IFS FOOD София
23 - 27 Ноември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
30 Ноември 2020
ADR – превоз на опасни товари
София
2 Декември 2020
LEAN PRODUCTION – Basic Level Онлайн
4 Декември 2020
Онлайн срещи: Умения за ефективно провеждане
Онлайн
7 Декември 2020
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
9 Декември 2020
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5 София
10 Декември 2020
БДС ISO 31000:2018 София
11 Декември 2020
БДС EN ISO 50001:2018 София
14 - 18 Декември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
14 Декември 2020
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
Онлайн
17 Декември 2020
Root Cause Analysis София
17 - 18 Декември 2020
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
6 Януари 2021
Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността София
13 Януари 2021
MS Excel - Eкспертни функции София
25 - 29 Януари 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София