Програма на предстоящите обучения

17 - 21 Май 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
17 Май 2021
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места Онлайн
26 - 27 Май 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
28 Май 2021
GDPR в действие - казуси и правни становища Онлайн
28 Май 2021
JUST IN TIME София
31 Май 2021
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения Онлайн
1 Юни 2021
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн
2 Юни 2021
ISO 39001:2012 Онлайн
3 Юни 2021
MS Excel - Eкспертни функции Онлайн
4 Юни 2021
Онлайн срещи: Умения за ефективно провеждане Онлайн
7 - 11 Юни 2021
LEAN PRODUCTION – Master Class София
10 Юни 2021
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн
11 Юни 2021
IFS FOOD Онлайн
14 - 18 Юни 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
21 Юни 2021
ISO 13485:2016 Онлайн
21 Юни 2021
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн
22 Юни 2021
IATF 16949:2016 Онлайн
24 Юни 2021
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн
1 Юли 2021
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн
2 Юли 2021
Привличане и задържане на успешни служители Онлайн
6 - 7 Юли 2021
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн
12 Юли 2021
Root Cause Analysis Онлайн
19 - 27 Юли 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн