Програма на предстоящите обучения

19 - 27 Февруари 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
28 Февруари 2024
Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Онлайн и София
29 Февруари 2024
Работа от разстояние. Електронно трудово досие
Онлайн и София
5 Март 2024
Работа без стрес и бърнаут Онлайн
7 Март 2024
GDPR в действие - управление и защита на личните данни Онлайн и София
12 Март 2024
FMEA (Failure mode and effects analysis) Онлайн и София
20 Март 2024
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
22 Март 2024
Daily management Онлайн и София
26 Март 2024
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн и София
28 Март 2024
IFS FOOD version 8
Онлайн и София
29 Март 2024
Лидерство в Дигиталната Ера Онлайн и София
2 Април 2024
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн
4 Април 2024
Длъжностни лица по защита на личните данни Онлайн и София
8 Април 2024
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места Онлайн и София
9 Април 2024
Търговска и транспортна логистика
Онлайн и София
10 Април 2024
IATF 16949:2016 Онлайн и София
11 Април 2024
GMP & HACCP
Онлайн и София
12 Април 2024
ISO 13485:2016 Онлайн
15 Април 2024
ISO 22000:2018 Онлайн и София
16 Април 2024
БДС ISO 31000:2018 Онлайн
22 - 25 Април 2026
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
14 Май 2024
Система 5S на работно място Онлайн
16 Май 2024
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения Онлайн и София
22 Май 2024
Root Cause Analysis
Онлайн и София
28 - 29 Май 2024
Финанси и счетоводство за мениджъри Онлайн и София
30 Май 2024
MS Excel - Eкспертни функции
Онлайн и София
4 Юни 2024
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 6 Онлайн и София
6 Юни 2024
SPC (Statistical Process Control)
Онлайн и София
17 - 24 Юни 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
26 Юни 2024
Разрешаване на конфликти на работното място Онлайн
26 - 30 Август 2024
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София