Програма на предстоящите публични обучения

21 - 25 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
29 Януари
Lean production – Basic Level София
30 - 31 Януари
Търговска и транспортна логистика
София
5 Февруари
Root Cause Analysis
София
6 Февруари
БДС ISO 31000:2018 София
7 Февруари
5S System София
11 Февруари
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
12 Февруари
ADR – превоз на опасни товари
София
13 Февруари
Привличане и задържане на успешни служители
София
15 Февруари
Гъвкави отчети с ЕXCEL
София
18 - 22 Февруари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
25 Февруари
IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
София
26 Февруари
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
6 Март
Подход за обслужване на клиенти
София
12 - 13 Март
Счетоводство и финанси за мениджъри
София
14 Март
Daily management
София
18 - 22 Март
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
19 Март
Управление на времето и приоритетите в работата
София
25 - 27 Март
Модулно обучение по ISO 17025:2018 и указания за вътрешен одит ISO 19011:2018 София
28 Март
Производство и доставка JUST IN TIME
София
2 Април
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
3 - 4 Април
Индустриална логистика и производствен инженеринг
София
11 Април
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
София
15 - 19 Април
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
София
22 Април
TPM (Total productive maintenance)
София
24 Април
Работа в екип. Информираност на екипа
София
7 - 10 Май
LEAN PRODUCTION – Master Class
София
13 - 17 Май
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Варна
15 Май
Ефективно взаимодействие управител – счетоводител
София
21 Май
SPC (Statistical Process Control)
София
28 Май
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
30 Май
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
София
5 Юни
Креативно счетоводство
София
25 Юни
Root Cause Analysis
София
26 - 29 Ноември
LEAN PRODUCTION – Master Class
София