Програма на предстоящите обучения

18 - 26 Октомври 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
27 - 28 Октомври 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
29 Октомври 2021
ISO 39001:2012 Онлайн
1 Ноември 2021
Подход за обслужване на клиенти Онлайн
3 Ноември 2021
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн
4 Ноември 2021
Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите Онлайн и София
5 Ноември 2021
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн
8 Ноември 2021
Финансов анализ и антикризисно управление Онлайн
10 Ноември 2021
LEAN PRODUCTION – Basic level Онлайн
15 - 19 Ноември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
16 Ноември 2021
Личните данни в контекста на трудовоправните отношения
Онлайн и София
18 Ноември 2021
Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията
Онлайн
22 Ноември 2021
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн
23 Ноември 2021
Длъжностни лица по защита на личните данни Онлайн
23 Ноември 2021
ISO 13485:2016
Онлайн и София
24 Ноември 2021
IFS FOOD Онлайн
24 Ноември 2021
5S - Система на работно място
Онлайн
25 Ноември 2021
БДС EN ISO 50001:2018
Онлайн и София
25 Ноември 2021
ADR – превоз на опасни товари
Онлайн и София
26 Ноември 2021
IATF 16949:2016
Онлайн и София
29 Ноември 2021
Привличане и задържане на успешни служители Онлайн
30 Ноември 2021
TPM (Total productive maintenance) Онлайн
1 - 2 Декември 2021
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн и София
3 Декември 2021
Root Cause Analysis Онлайн
3 Декември 2021
Работа без стрес и бърнаут Онлайн
6 Декември 2021
ISO 39001:2012 Онлайн и София
7 - 8 Декември 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Онлайн и София
9 Декември 2021
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн и София
9 - 17 Декември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
10 Декември 2021
Презентаторски умения във виртуална среда Онлайн
12 Януари 2022
GMP & HACCP
Онлайн
13 Януари 2022
БДС ISO 31000:2018
Онлайн и София
14 Януари 2022
ISO 22000:2018
Онлайн
12 - 21 Януари 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн и София
17 - 21 Януари 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Онлайн
26 Януари 2022
MS Excel - Eкспертни функции
Онлайн