Програма на предстоящите обучения

10 - 20 Май 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
30 Май 2022
FSSC 22000 Онлайн
30 Май 2022
Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
Онлайн
31 Май 2022
Гъвкави отчети с ЕXCEL
Онлайн
6 Юни 2022
TPM (Total productive maintenance)
Онлайн
7 Юни 2022
Здравословни и безопасни условия на труд
Онлайн
7 Юни 2022
IFS FOOD Онлайн
8 Юни 2022
ISO 13485:2016 Онлайн
9 Юни 2022
Привличане и задържане на успешни служители Онлайн
14 Юни 2022
ADR – превоз на опасни товари
Онлайн
14 Юни 2022
Daily management Онлайн
15 - 16 Юни 2022
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
17 Юни 2022
SMED (Single-Minute Exchange of Diе) Онлайн
17 Юни 2022
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн
20 - 28 Юни 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
27 Юни 2022
ISO 39001:2012 Онлайн
30 Юни 2022
Работа без стрес и бърнаут Онлайн
5 - 6 Юли 2022
Счетоводство и финанси за мениджъри Онлайн
13 - 22 Юли 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн
22 - 26 Август 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Онлайн