Програма на предстоящите публични обучения

19 - 23 Ноември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Пловдив
20 Ноември
ADR – превоз на опасни товари София
21 - 22 Ноември
Счетоводство и финанси за мениджъри София
23 Ноември
Креативно счетоводство
София
26 Ноември
Daily management София
27 - 28 Ноември
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
София
29 Ноември
Подход за обслужване на клиенти
София
4 Декември
Гъвкави отчети с ЕXCEL София
5 Декември
Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали
София
10 - 14 Декември
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние София
13 Декември
Работа в екип. Информираност на екипа
София
17 Декември
SPC (Statistical Process Control)
София
18 Декември
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) София
21 - 25 Януари
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние Варна
29 Януари
Lean production – Basic Level
София