smartdrive, bezopaasno, shofirane, шофиране, безопасност

Семинари по пътна безопасност за водачи на леки превозни средства

Дефанзивното шофиране е въпрос на живот – не го пропускайте!

 

цена

390 лв.

Цената е за един участник в обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

8 учебни часа

vodesht

Атанасиос Циутрас, Хрисула Мерка, Петрос Стойкос, Симона Лаловска

ezik

Български/Английски език

Здравословните и безопасни условия на труд са тясно свързани с транспорта от и до работните места и дома. В рамките на половин час преди и след работно време всеки вид  пътнотранспортно произшествие е трудова злополука. Злополуките на работното място (или около работното време) са свързани с намаляване на продуктивното работно време, увеличаване на здравните и осигурителни разходи, човешка болка и тревожност по време на работа поради по-малко работници.

Освен това, според Националния профил за пътна безопасност в България, семинарите за пътна безопасност вероятно ще станат необходимост, тъй като резултатите от пътната безопасност показват, че:

 • През 2019 г. в България са загинали общо 628 души при регистрирани пътно-транспортни произшествия.
 • От 27 страни в ЕС България заема второ място за най-голям брой смъртни случаи на милион жители.
 • В сравнение със средното равнище за ЕС, класифицирането на смъртните случаи в България показва сравнително висок дял на пътниците в автомобила и пешеходците.
 • Поради голямото увеличение на автомагистралите в България, през последните десет години се наблюдава силно увеличение на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по магистралите.
 • По-голямата част от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия са станали по сухи пътища. Що се отнася до условия по осветеност, една трета от смъртните случаи се случват, когато е тъмно.
 • Използването на мобилен телефон по време на шофиране в България е по-високо от средното за Европа.
 • Максималната скорост по магистралите е 140 км/ч и тя е по-висока, отколкото тази в повечето страни (130 км/ч) и най-високата в ЕС.
 • Ограничението за алкохол за професионалните шофьори е 0,5 г/л, докато в повечето страни лимитът е по-нисък.
 • БВП на глава от населението в България е под този на Европейския съюз, но процентът от БВП, предназначен за пътни разходи, е по-висок от средния за ЕС (1,2%).
 • По-голямата част от смъртните случаи по пътищата в България са настъпили по черните пътища (56%). Този процент е малко по-висок, отколкото в Европейския съюз като цяло.

Българската пътна инфраструктура се характеризира с ниска гъстота на пътищата. Качеството й се определя като много ниско в сравнение с други страни от ЕС

Профил на участниците

Водачи на автомобили, физически и юридически лица, фирмени шофьори, неопитни шофьори, опитни шофьори, продавачи, училищни шофьори, всякакъв вид шофьори притежаващи шофьорска книжка категория Б

Основни цели на обучението

 1. Подобряване на пътната безопасност чрез редуциране на пътните инциденти на шофьорите във фирмата
 2. Намаляване на здравните и осигурителни разходи
 3. Намаляване на фирмените оперативни разходи
 4. Намаляване на разходите за поддръжка на фирмените автопаркове
 5. Оперативно превъзходство

Защо да изберете това обучение?

check

Мултидисциплинарно теоретично и практическо обучение по въпроси, свързани с пътната безопасност, еко шофирането, факторите, влияещи върху шофьорските умения

check

Ще може да предложите подобрения във вашата система за превенция

check

По-безопасно, по-икономично и рационално използване на превозни средства и работно оборудване вътре и извън работното място

check За да научите коя е подходящата стратегия за управление на всеки риск
check

Повишено усещане за риск

check За да можете да дефинирате отговорностите на всеки служител за управлението на риска

​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • Теория с PowerPoint презентация / видеоклипове / интерактивна дискусия със стажанти
 • Практика с използване на когнитивно интерактивно оборудване като:
 1. Симулатор за шофиране на леки автомобили  (за симулация на леки автомобили),
 2. Очила за симулация на влияние на алкохол/умора/наркотици,
 3. Специално разработен софтуер за измерване на времето за реакция, разстоянията и общия спирачен път в зависимост от трафика, пътните и метеорологичните условия,   

Специално проектиран софтуер за симулация на сила на удара в зависимост от теглото на човека

certificate

 След обучението ще получите

 • Всеки стажант ще получи разпечатки в реално време от всички сценарии на симулатора за шофиране,  които той/тя ще управлява, както и след всяко упражнение в софтуерните модули.
 • Кратко ръководство за пътна безопасност ще бъде предоставено след курса на обучение.

Запитване за фирмено обучение