тпм, tpm, тотал, продуктив, поддръжка, тотална, оборудване, lean, лийн, леан

TPM (Total productive maintenance)

Проактивна и многоаспектна грижа за доброто състояние и за пълноценното използване на оборудването, в която е ангажиран целият персонал на фирмата

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Бончо Антонов

ezik

Български език
TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване.

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството:

 • повреди (по машините);
 • дефекти (в продуктите);
 • злополуки (с хората);
 • загуби (в производствената система).

Основни теми на обучението

 • Лийн – философия, начин на мислене, инструменти
 • ТРМ – понятие и основни характеристики
 • ТРМ и Лийн. Загуби в производството и в оборудването
 • Системата 5S (5П) като предпоставка за ТРМ
 • Методи за бърза смяна (SMED) като предпоставка за ТРМ
 • Преодоляване на съпротивата срещу промени
 • Организиране на програма за ТРМ в 12 стъпки

Профил на участниците

Собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

Защо да изберете това обучение?

check

За да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите

check

Да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите

check

Да се научим как да разкриваме видимите и невидими загуби в производството

check

Да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ

check

Да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение

check

Ще открием подходящата формула за нашата фирма/организация за успешна работа по LEAN

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали
Обучението може да бъде реализирано също като:

firmenoИнформация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

30 Ноември 2021
TPM (Total productive maintenance) Онлайн view

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение