леан, лийн, трансформация, трансформациа, Lean, liin, transformation

LEAN трансформация

Когато една фирма тръгва по пътя на Лийн, пред нея стоят много въпроси.

 • дали да създаде структурно Лийн звено или да разчита на неформални Лийн екипи?
 • дали да въведе длъжност Лийн мениджър или да се облегне на Лийн лидери?
 • има ли нужда от Лийн съвет и какви да са функциите му?
 • какви да бъдат етапите и как да бъде структурирана Програмата за Лийн трансформация?
 • как да бъде финансирана тази програма?
 • с какви Лийн обучения да се започне?
 • какви методи да се използват при началната Лийн диагностика?
 • в кои звена и процеси да стартира пилотното внедряване?
 • какви Лийн инструменти биха били подходящи за тях?
 • как да бъдат задържани и разпространени резултатите?
 • кога им идва времето на Лийн одитите и Лийн прегледите?
 • по какви критерии и с какви измерители да се оценяват резултатите и ефективността на Лийн трансформацията?
 • какви опасности и клопки стоят пред Лийн програмата?
 • кога и с какво са полезни или вредни Лийн консултантите?

Много са вариантите на организация за провеждане на Лийн трансформация. Всяка фирма трябва да намери „своя ключ“, а ние сме готови да помагаме с нашия опит

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение