леан, лийн, трансформация, трансформациа, Lean, liin, transformation

ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА LEAN ТРАНСФОРМАЦИЯТА

LEAN Workshop е интелигентно и ефективно средство за разкриване и ранжиране на важните за фирмата Лийн задачи. За невероятно кратко време, чрез структурирани сесии, фирменото ръководство успява да очертае основните насоки за провеждане на Лийн трансформацията и да набележи първите стъпки към нея.

Пред фирмата, която се подготвя за LEAN трансформация, стоят редица въпроси.

 1. Да създаде ли структурно LEAN звено или да разчита на неформални LEAN екипи?
 2. Дали да въведе длъжност LEAN мениджър или да се облегне на LEAN лидери?
 3. Какви са изискванията към компетентността и личността на LEAN мениджъра?
 4. Кога е удачно да потърсим за LEAN мениджър външен човек, но и как да го опазим?
 5. Има ли нужда от LEAN съвет, кой да участва в него и какви да бъдат функциите му?
 6. Какви да са етапите и как да е структурирана Програмата за LEAN трансформация?
 7. Как да бъде финансирана тази програма?
 8. С какви LEAN обучения да се започне?
 9. Какви методи да се използват при началната LEAN диагностика?
 10. В кои звена и процеси да стартира пилотното внедряване?
 11. Кои са критериите за избор на пилотни обекти и процеси?
 12. Какви LEAN инструменти ще са подходящи за тези пилотни звена и процеси?
 13. Каква роля трябва да имат структурните звена в процеса на LEAN трансформацията?
 14. Как да бъдат задържани и разпространени резултатите?
 15. Кога им идва времето на LEAN одитите и LEAN прегледите?
 16. По кои критерии да се оценяват резултатите от LEAN трансформацията?
 17. Какви явни и скрити рискове стоят пред LEAN програмата?
 18. Да се използват ли LEAN консултанти и какво да се иска от тях?
 19. Как да се отнасяме към LEAN консултантите на фирмата-майка?
 20. Как да взаимодействаме с пилотния LEAN завод на икономическата група?

Когато една фирма се готви за LEAN трансформация, тя трябва да обсъди всичките тези въпроси и да им намери „свои отговори“. А ние сме готови да помагаме с нашия опит.

Организационните аспекти на LEAN трансформацията се уточняват в еднодневна среща на наш екип с ръководството на фирмата-клиент, на която среща се обсъждат горните 20 въпроса и се търсят техните отговори. Всеки от въпросите има голям брой отговори.

Нашият екип споделя опит за плюсовете и минусите на възможните отговори, а екипът на фирмата-клиент ги обсъжда и взема решения. Срещата приключва с меморандум за разискваните въпроси, за постигнатите по тях съгласия, имало ли е особени мнения, кои въпроси са останали отворени и в какви посоки да се търси по-нататъшно съгласие

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение