леан, лийн, трансформация, трансформациа, Lean, liin, transformation

LEAN трансформация

Когато една фирма тръгва по пътя на Лийн, пред нея стоят много въпроси. Дали да създаде структурно Лийн звено или да разчита на неформални Лийн екипи? Дали да въведе длъжност Лийн мениджър или да се облегне на Лийн лидери? Има ли нужда от Лийн съвет и какви да са функциите му? Какви да бъдат етапите и как да бъде структурирана Програмата за Лийн трансформация? Как да бъде финансирана тази програма? С какви Лийн обучения да се започне? Какви методи да се използват при началната Лийн диагностика? В кои звена и процеси да стартира пилотното внедряване? Какви Лийн инструменти биха били подходящи за тях? Как да бъдат задържани и разпространени резултатите? Кога им идва времето на Лийн одитите и Лийн прегледите? По какви критерии и с какви измерители да се оценяват резултатите и ефективността на Лийн трансформацията? Какви опасности и клопки стоят пред Лийн програмата? Кога и с какво са полезни или вредни Лийн консултантите? Много са вариантите на организация за провеждане на Лийн трансформация. Всяка фирма трябва да намери „своя ключ“, а ние сме готови да помагаме с нашия опит.

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение