леан, лийн, трансформация, трансформациа, Lean, liin, transformation

LEAN трансформация

Когато една фирма тръгва по пътя на Лийн, пред нея стоят много въпроси.

 • Дали да създаде структурно Лийн звено или да разчита на неформални Лийн екипи?
 • Дали да въведе длъжност Лийн мениджър или да се облегне на Лийн лидери?
 • Има ли нужда от Лийн съвет и какви да са функциите му?
 • Какви да бъдат етапите и как да бъде структурирана Програмата за Лийн трансформация?
 • Как да бъде финансирана тази програма?
 • С какви Лийн обучения да се започне?
 • Какви методи да се използват при началната Лийн диагностика?
 • В кои звена и процеси да стартира пилотното внедряване?
 • Какви Лийн инструменти биха били подходящи за тях?
 • Как да бъдат задържани и разпространени резултатите?
 • Кога им идва времето на Лийн одитите и Лийн прегледите?
 • По какви критерии и с какви измерители да се оценяват резултатите и ефективността на Лийн трансформацията?
 • Какви опасности и клопки стоят пред Лийн програмата? Кога и с какво са полезни или вредни Лийн консултантите?

Много са вариантите на организация за провеждане на Лийн трансформация. Всяка фирма трябва да намери „своя ключ“, а ние сме готови да помагаме с нашия опит.

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение