daily management, daily, plan, дейли мениджмънт

Daily management

Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

цена

250.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Кирил Кехайов

ezik

Български/Английски език

Daily Management е Lean инструмент, който ангажира персонала с навременното решаване на текущите работни въпроси възможно най-бързо, на най-ниско ниво и при максимална ангажираност на персонала. Гарантира ежедневен контрол и бърза реакция при отклонение от заложените стандарти за изпълнение чрез подходите Visual Managеmеnt и Escalation Management.

Обучението представя Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Разглежда организационни и „технически“ инструменти на DM. Показва успешни български примери за DM. Дава съвети как да се въведат тези практики.

Основни теми на обучението

 • Daily Management философия & Lean мислене
 • Прозрачност – Работна среда, при която всичко се вижда
 • Комуникация – Мисля-Говоря-Действам
 • Решаване на спешни проблеми – 3C
 • Решаване на системни проблеми чрез фокус върху причината – 8D
 • Лидерство – организирай търсене на причините и развържи потенциала на хората
 • Lean & DM цели – как и какви цели да заложим, за да постигнем по-добра ефективност?
 • Фокус върху процеса – PDCA – Стандартизирана работа, Сигнализиране
 • Визуален мениджмънт – покажи и оценявай работата на всеки
 • Leader Standard Work (LSW)
 • Стандартизирано и рутинирано лидерство
 • Стандарти за поведение на лидерите и отчетност
 • Стандартизирани задачи за тиймлидери, супервайзори, мениджъри и директори
 • Цели, акценти и варианти на Визуаления контрол
 • Табла за визуализация и видове информация за визуализиране
 • Дневна отчетност
 • Процедури за ескалация при проблем
 • Структурирани и стандартизирани оперативки на всички нива
 • Проследяване на проблеми – Отчетност и осигуровки против повторно проявяване
 • Одит и дисциплина
 • Въвеждане на DM – Създаване на LSW, визуални контроли, дисциплина и дневна отчетност
 • Ползи и Проблеми. Обобщение

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри развитие, търговски мениджъри, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

Защо да изберете това обучение?

check

Драстично ще намалите времето за решаване на текущите проблеми в производството

check

Личната ангажираност на всеки от екипа ще се повиши. Ще се намали дистанцията и ще се увелични доверието между хората

check

Драстично ще намалите количеството дребни проблеми, които се ескалират, без да са решени когато е трябвало

check

Менджърите от всички нива ще могат да виждат ясно къде, какво се сучва и къде са проблемите

check

Ще дадете на вашите екипи правилен начин на мислене, права и отговорноси за намиране на работещи решения

check

Ще използвате правилно потенциална на много повече хора

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционна форма с разглеждане и обсъждане на предимно български примери за прилагане на Daily Management. Упражнения за затвърждаване на получените знания

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация