FSSC 22000 (Food Safety System Certification) - version 6

Изисквания към Система за управление безопасността на опаковките за храни в съответствие с ISO 22000:2018 и ISO/ТС 22002-4

FSSC 22000 – Международен стандарт за сертифициране на Система за управление безопасността на храните

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC, IFS и SQF.

Системите за управление сертифицирани по FSSC се признават от търговските вериги и други клиенти като равностойни на IFS Food, BRC

Обучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи, които:

  • трябва да изберат по кой път да тръгнат – IFS, BRC или FSSC 22000
  • имат действащи системи за управление на безопасността на храните (НАССР, ISO 22000) и се налага да подобрят и актуализират документацията и работата си, за да преминат в по-високото ниво
  • трябва да предоставят доказателства, че системи им за управление са равностойни на тези сертифицирани по IFS Food, BRC Food

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение