lean, production, manufacturing, management, industry, лийн, леан, производство

LEAN PRODUCTION – Master Class

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

цена

980.00 лв

Цената е за един участник в четиридневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Четири дни/32 учебни часа

vodesht

доц. Анастас Кехайов

ezik

Български език

LEAN PRODUCTION – Master Class е послание към модерните мениджъри да бъдат отворени и готови за промяната!

Четиридневният LEAN PRODUCTION – Master Class e продължение на LEAN Basic Level. Създаден е, за да представи по-детайлно и задълбочено едни от най-често прилаганите инструменти за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. С това обучение искаме да споделим опит и наблюдения от реалното приложение на Lean Production в България.

Това е пътят към успеха, а LEAN Master Class идва в помощ за по-лесно разбиране и осъзнаване на умните инструменти за повишаване на ефективността на производството и бизнеса.

Основни теми на обучението

 • основни идеи. Lean Production – рожба на нови нужди на бизнеса;
 • описване и измерване на параметрите на производствения поток;
 • много видове излишни ресурси и дейности (Muda);
 • кaртoграфиране на потока на стойността (Value Stream Mapping – VSM);
 • рационализирани работни места и участъци (5S System in Workplace – 5S);
 • накъсване на производствените серии (Short Series Production – SSP);
 • бърза смяна/пренастройка на оборудване (Single-Minute Exchange of Diе – SMED);
 • тотална продуктивна поддръжка (Total Productive Maintenance –TPM);
 • едноелементен поток (One piece flow) и непрекъснат поток (Continuous Flow);
 • обратно планиране (Inverse Planning) и Поток с изтегляне (Pull Flow);
 • производство и доставка „Точно навреме“ (Just In Time – JIT);
 • идентифициране и управление на тесните места в производството. Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки;
 • регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (Queueing Theory– TOQ);
 • по-ниски нива на запасите по целия производствен поток (Stock Theory – TOS);
 • ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management);
 • всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen);
 • ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking);
 • организация при въвеждането на Lean Production;
 • правила за „продаване“ на идеята Лийн. Методи за консолидиране и консенсус. Превенция и преодоляване на съпротива. Приобщаване и мотивиране за участие;
 • Lean Production и другите подходи, насочени към производствената ефективност.

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

Защо да изберете това обучение?

check

Ще се убедим, че идеите на Лийн са ключ за ефективност на производството и бизнеса

check

Ще се научим да продаваме идеята Лийн и да въвличаме противниците да я прегърнат

check

Ще съзрем простата красота на палитрата от Лийн методи

check

Ще се докоснем до опита на голям брой български фирми. Те постепенно и успешно се трансформират в лийн фирми

check

Ще се насладим на изящното съчетание на отделни методи на Лийн при една цялостна Лийн трансформация

check

Ще открием подходящата за нашата фирма организация за успешна работа по Лийн

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Обучението може да бъде реализирано също като:

фирмено, индивидуално

Повече информация за предстоящи дати за публично обучение или офрерта за корпоративно и индивидуално обучение може да получите

на  02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060  или на e-mail: office@alphaquality.orgкакто и чрез формите за запитване

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

10 - 13 Ноември 2020
LEAN PRODUCTION – Master Class София view

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация