lean, production, manufacturing, management, industry, лийн, леан, производство

LEAN PRODUCTION – Master Class

Детайлно запознаване с базовите идеи и с практическия инструментариум за ускоряване и поевтиняване на производството на винаги качествени продукти

цена

950 лв

Това е обща цена за един участник в 5-дневно публично обучение.
Цената за частично участие в 1 до 4 учебни дни е 210 лв на ден.
Цената включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни материали за самообучение.
Това са PDF копия на 1300 учебни слайда PPT и 1290 страници коментари на преподаватели по учебните слайдове.
Цените за фирмени обучения „на място“ по принцип не зависят от броя на обучаемите и се договарят конкретно.
Цените не включват ДДС

време

Пет дни/40 учебни часа

ezik

Български език

LEAN PRODUCTION – Master Class е послание към модерните мениджъри да бъдат отворени и готови за промяната!

Петдневният LEAN PRODUCTION – Master Class e продължение на LEAN PRODUCTION  Basic Level. Създаден е, за да представи по-детайлно и задълбочено едни от най-често прилаганите инструменти за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. С това обучение искаме да споделим опит и наблюдения от реалното приложение на Lean Production в България.

Това е пътят към успеха, а LEAN Master Class идва в помощ за по-лесно разбиране и осъзнаване на умните инструменти за повишаване на ефективността на производството и бизнеса.

Основни теми на обучението

Тема 01 – Лийн е рожба на нови нужди на бизнеса. Основни идеи на Лийн

Тема 02 – Описване и измерване на параметрите на производството

Тема 03 – Много видове излишни ресурси и дейности – The Seven Mudas

Тема 04 – Картографиране на потока на стойността – Value Stream Mapping

Тема 05 – Рационализирани работни места и участъци – 5S System in Workplace

Тема 06 – Изкуствено накъсване на производствените серии – Short Series Production

Тема 07 – Бърза смяна и пренастройка на оборудването – SMED

Тема 08 – Тотална продуктивна поддръжка на оборудването – ТРМ

Тема 09 – Едноелементен поток, нивелиран поток, непрекъснат поток – Continuous Flow

Тема 10 – Обратно планиране и поток с изтегляне – Inverse Planning & Pull Flow

Тема 11 – Система за производство и доставка „Точно навреме“ – Just in Time

Тема 12 – Лийн и управление на тесните места в производството – Theory of Constraints

Тема 13 – Лийн и управление на опашките в производството – Theory of Queues

Тема 14 – Лийн и управление на запасите в производството – Thеory of Stocks

Тема 15 – Ежедневен контрол за стандартно изпълнение – Daily Management

Тема 16 – Всеобщо участие в постоянни подобрения – Kaizen

Тема 17 – Про Лийн осмисляне на ефективността – Lean Thinking

Тема 18 – Организация за въвеждане на Лийн

Тема 19 – Човешки аспекти на Лийн трансформацията

Тема 20 – Лийн и други подходи към ефективността

Вижте анотации на темите в LEAN PRODUCTION – Master Class 

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

Защо да изберете това обучение?

check

Ще се убедим, че идеите на Лийн са ключ за ефективност на производството и бизнеса

check

Ще се научим да продаваме идеята Лийн и да въвличаме противниците да я прегърнат

check

Ще съзрем простата красота на палитрата от Лийн методи

check

Ще се докоснем до опита на голям брой български фирми. Те постепенно и успешно се трансформират в лийн фирми

check

Ще се насладим на изящното съчетание на отделни методи на Лийн при една цялостна Лийн трансформация

check

Ще открием подходящата за нашата фирма организация за успешна работа по Лийн

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • помощни материали за самообучение – PDF копия на 1300 РРТ слайда и 1290 страници разяснения по слайдовете

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение