LEAN одит

Консултантската услуга „Подготовка за клиентски Лийн одит“ е полезна за фирми, които желаят и държат да демонстрират по убедителен и безспорен начин своите Лийн намерения и успехи в условия на клиентски Лийн одит. В случая „подготвителния“ одит го прави наш или (по-добре) смесен екип.
Услугата „Вътрешен Лийн одит“ е полезна, ако вътрешният одит се използва като средство за стабилизация на резултати от въведени Лийн инструменти. В този случай одитът може да е „наблюдаван“ (прави го екип на фирмата-клиент под наше наблюдение) или „придружаван“ (прави го смесен екип).  
Във всички случаи одитът стъпва на съгласуван план и завършва с доклад в три части:

  1. силни страни и добри практики в избора и/или в прилагането на Лийн инструментите;
  2. слаби страни и недобри практики в разкриването на загубите и/или във въведените Лийн инструменти;
  3. предписание за належащи и необходими мерки и насоки и идеи за възможни подобрения. 
    Одитът се провежда на място и включва беседи с отговорни лица, преглед на документи и записи и наблюдения на производствени обекти и процеси.

Лийн одитът наподобява одита на ISO система за управление, но е по-скоро процесен одит. Задачата не е да се търси съответствие спрямо изискванияа да се стигне до преценка за ефикасност на вече усвоените Лийн практики

Виж още подобни обучения

Запитване за проект по LEAN одит

View your previous submissions
Изберете теми