Covid, 45005, iso, bezopsnost, rabotno mqsto, standart, bezopsana rabota, безопасност, безопасна работа, ковид работа, изисквания работно място, исо,

ISO/PAS 45005:2020

Общи насоки за безопасна работа по време на пандемията от Covid-19

На 15 декември Международната организация по стандартизация публикува нов стандартизационен документ под наименованието ISO/PAS 45005:2020 Управление на здравето и безопасността при работа - общи насоки за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19.

В следващите редове сме направили за вас кратко резюме на съдържанието на документа, а целият на английски е достъпен безплатно в сайта на ISO на следния линк: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en

Докато средно един международен стандарт на ISO се нуждае от три години, то публикуваният стандартизационен документ е разработен само за три месеца в отговор на спешността на ситуацията.

На практика, в ISO/PAS 45005:2020 се обединяват най-добрите международни практики за управление на здравето и безопасността на служителите и заинтересованите страни по време на пандемията COVID-19.

Той е подготвен от експерти от 26 държави от техническия комитет на ISO ISO/TC 283 "Управление на здравето и безопасността при работа" под формата на публично достъпна спецификация (PAS). Този формат позволява документът да бъде актуализиран в сегашния си вид или да бъде превърнат във формален стандарт в зависимост от бъдещия ход на пандемията и появата на нова информация.

Организациите, използващи ISO 45001, могат да използват този документ, като свържат съответните клаузи с цикъла Plan-Do-Check-Act (PDCA), както е посочено по-долу по следния начин:

•    Plan: Планирайте какво трябва да се направи, за да може организацията да работи безопасно

•    Do: Правете това, което организацията е планирала да направи

•    Check: Вижте колко добре работи

•    Act: Решете проблеми и потърсете начини да направите това, което организацията прави, още по-ефективно

Документът осигурява рамка, в която описаният по-горе цикъл PDCA трябва да се повтаря, като всички части са активни по всяко време, за да се осигури непрекъснато подобрение и да се гарантира, че организацията реагира на промените през различните фази на пандемията.

Ние подготвихме обучение, което ще ви даде възможност бързо и правилно да приложите новия стандарт към вашите работни процеси.

Запознайте се с изискванията на ISO/PAS 45005:2020 на нашия специализиран webinar

 

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение