Управление, опашки, запаси, логистик

Управление на опашките и запасите

цена

450 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Два дни/16 учебни часа

ezik

Български език
Във всички сфери на индустрията и услугите има излишни опашки и излишни запаси. Опашките и запасите забавят и оскъпяват процесите на производство и обслужване. В опашките и запасите губим време и замразяваме оборотни средства, които средства, като правило, винаги не ни достигат. Вместо да търсим откъде да намерим допълнителни средства, по-добре е да не допускаме те да се обездвижават в опашки и запаси. Важно е да знаем на какво се дължат опашките и запасите и как да ги намалим и дори напълно да ги избегнем. Има много начини за това и целта ни е да ги научим и да ги прилагаме, за да направим бизнеса ни по-ефективен и то в полза на нашите клиенти

Oсновни теми на обучението

Тема 01 – Опашки от чакащи реда си поръчки и опашки от бездействащи ресурси

Тема 02 – Скъсяване на сумарното чакане в двете опашки – на поръчките и на ресурсите

Тема 03 – Скъсяване на опашките чрез регулиране на капацитетите на ресурсите

Тема 04 – Скъсяване на опашките чрез дисциплиниране на реда на пускане на поръчките

Тема 05 – Скъсяване на опашките чрез намаляване на времената за изпълнение

Тема 06 – Особени случаи на управление на опашките

Тема 07 – Четири типа стратегии за управление на запаси

Тема 08 – Задача за балансиране на средното ниво на запаса с размера на доставката

Тема 09 – Задача за балансиране на загубите от излишъци и загубите от дефицити

Тема 10 – Фактори, влияещи на размера на запасите от материали

Тема 11 – Фактори, влияещи на размера на междуоперационните и междуцеховите запаси

Тема 12 – Фактори, влияещи на размера на предекспедиционните запаси

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, специалисти по обученията, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, конструктори на инструменти, технологична екипировка и сменяеми приспособления, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, специалисти по себестойността, икономисти и финансисти, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

Защо да изберете това обучение?

check

Защото сте лидер или член на Lean екип

check

Защото ще срещнете колеги, с които може да обмените опит по темата

check

Вече са ви възложили или в момента работите по проект за "Управление на опашките и запасите"

check

Защото прилагането на "Управление на опашките и запасите" при вас може да има някои особености и специфики

check Защото сте въвеждали "Управление на опашките и запасите", но искате да сте сигурни в приложените решения check

Ще създадете полезни и преспективни връзки с екипа на Алфа Куолити

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

 

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Виж още подобни обучения