еспа, сертификация, espa, е спа, e spa, certification

ЕSPA СЕРТИФИКАЦИЯ

Европейска SPA-сертификация на SPA-хотели, SPA-селища, SPA-дестинации

SPA-хотелиерството е динамичен и ефективен клон на туризма в целия свят и ще има отлични дадености за развитие у нас, ако не пострада от недобросъвестна конкуренция. 

За да привлича клиенти, всеки втори хотел е SPA, та даже и да си няма минерална вода. Може да разграничите вашия SPA-хотел от хотели-самозванци. Начинът това да се чуе и разбере, особено от чуждестранния клиент, това е Европейската SPA-сертификация. 

ЕSPА (Европейска SPA-асоциация) поема роля на “чадър”, за да открои истинските SPA-хотели от неистинските SPA-хотели чрез механизма на независимата сертификация. ЕSPА разработи правила и критерии (Quality Standards for European SPA’s) за това кое може да бъде SPA и кое не. Усвояването на правилата и практическото покриване на тези критерии води до сертификация SPA-хотел, SPA-селище и дори SPA-дестинаця. 

Сертификацията ЕSPА много прилича на сертификацията по вече познатите в бизнеса системи за управление (ISO 9001, ISO 22000, НАССР и др.). 
За да пристъпи към процедура по SPА-сертификация, хотелът трябва да има сертифицирани системи за управление на качеството (ISO 9001) и безопасност на храните (ISO 22000 или поне НАССР).

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение