БИБЛИОТЕКА 

библиотека, книги, статия, iso

book, kniga

  Срещу Covid-19

Организационни и технически препоръки за антиепидемични профилактични мерки във фирми, работещи в присъствен режим

За стопанския и социален пакет срещу кризата COVID 19

Избор на стратегии и управление при криза

Малките и средни фирми при криза

Рецепти за имунизация на икономиката на фирмата

Памирска притча за стратегия при криза

Ще опитомим ли Черния лебед с помощта на стандарта ISO 31000?

Как Covid-19 ще промени управлението на хора в организациите?

book, kniga

  Системи за сигурност на информацията ISO/IEC 27001

Акценти при разработване, внедряване, одит и сертификация

Интервю за списание “Оръжие, Охрана, Сигурност”

Опазването на информацията – мисия на съвременните организации

Специфики на процесите по планиране, проектиране и внедряване на ISMS

Сигурност на информацията “извън” IT структурите

Очаквани и реални особености при прилагане на стандарта за управление на сигурността на информацията във фирмите от охранителния бранш

Някои решения за облекчено документиране на системи за управление на сигурността на информацията

book, kniga

  Доклади пред националната конференция по качество

ISO 9000 - Лутане в търсене на корена

ISO 9000 - Стъпка към TQM или следствие

ISO 9000 - Нови стандарти - стари проблеми

ISO 9000 - База, надстройка или допълнение

ISO 9000 - Фактори за успеха на СУК

Състояние на работата по ISO 9000

Диагностика на СУК

Обучение по СУК

Когато вредата е по-голяма от ползта

Практически съвети за практични фирми

Изграждане на СУК

Лесно се сертифицира действаща СУК

Специфични акценти на една програма ISO 9000

Тримерна деформация на консултантския бизнес

Двуетажни системи за управление на качеството

Интегриране на СУОС и СУЗБУТ с вече внедрена СУК

Вътрешен одит и одит от трета страна – синергия и сблъсъци

Планиране на СУК в условията на динамична организация

Препланиране и препроектиране на система за управление

Вътрешен одит на отговорността на ръководството

ССУ и фирмена стандартизация на управлението

Поддържане и развитие на реалната СУК

ИСУ на качеството и безопасността на храните

Практическо въвеждане на спецификация OHSAS 18001

ISO 9001-2000 и ISO 9001-2008 - открийте разликите

Джунгла от стандарти за безопасни храни

Каузата на качеството и консултантите

Развитие на продукта - развитие на клиента - развитие на фирмата

book, kniga

  Лекции на открити семинари на панаира в Пловдив

Дезинтегриране на персонала

Приватизация и маркетинг

Сляпо заиграване с ISO 9000

ISO 9000 - ползване на минал опит /1/

ISO 9000 - ползване на минал опит /2/

ISO 9000 - Управление на прехода

ISO 9000 - Новото в (за тогава) новата версия ISO 9000 - 2000

Маркетинг - дебютанти, но не и дилетанти

Персонализирано управление на персонала

Маркетингът-магьосник

Персонал за завиждане

Фарове и айсберги в морето ISO 9000

Изборът между НАССР и ISO 22000

Нашият опит при въвеждане на интегрирани системи (IMS)

Новият стандарт ISO 9001-2008 - само крачка ли е или е скок напред

Преглед на международните стандарти за безопасност на храните

НАССР, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalGAP и ISO 9001

book, kniga

  Учебно-методически пособия

❱ TQM

Програма TQM по български

Базови принципи на TQM

Анализ на разходите

❱ Стандартизирани системи за управление

ISO 19011 и вътрешните одити

ISO 9000 - Вътрешни одити на СУК

ISO 9000 - Критерии за критични несъответствия

ISO 9000 - Задължителни документи и записи

ISO 9000 - Социални и психологични аспекти

ISO 9000 - Измерване на клиентското удовлетворение

Сертификат и сертификация на СУК

Ползи от сертификацията на СУК

Програма за въвеждане на СУК

Насоки на задания на работните групи

Доказателства за функционираща СУК

"За" и "Против" СУК - защо?

Държавна политика по качеството

Практически въпроси на ИСУ - меморандум пред Монди

❱ Персонал

Управление на персонала в българските фирми

Изграждане на система за управление на персонала

Висш пилотаж в управлението на персонала

Учебни записки от семинар по Топ-мениджмънт на персонала, х-л "Марагидик", Априлци, 2004г.

❱ Други

Ефективно търговско поведение

Пазарно-продуктов профил

Елементи на организационното проектиране

Процесът на вземане на решение

book, kniga

  Медии

Интервю от радио “Дарик” на тема “Акъл не ща, пари ми дай”

Системи за управление на безопасността на опаковките

ISO 22000 - когато НАССР и ISO 9001 не са достатъчни

Интервю за списание “Оръжие, Охрана, Сигурност”

Интервю за списание "ИКОНОМИКА"

book, kniga

  Други интересни теми

Напред, Арсеналци!

Доклад пред конференция на БСС: Развитие на продукта – Развитие на клиента – Развитие на фирмата

Как да яздим умрял кон?