daily, maganement, дейли, менижджмън, изпълнение на задачите, работен процес, срок

Daily Management

Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

Daily Management е подход за ежедневен контрол за стандартно изпълнение, който включва и подходите Visual Managеmеnt и Escalation Management. Семинарът представя Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Разглежда организационни и „технически“ инструменти на DM. Показва успешни български примери за DM. Дава съвети как да се въведат тези практики. Ако искаме да знаем във всеки момент какво става в нашето производство и бизнес, ако ни е нужна среда, в която цялата работа и всеки проблем е виден, в която няма как нито човек, нито проблем да се „скрие“, ако искаме да знаем във всеки момент докъде сме с изпълнението на плановете и поръчките, тогава определено ни е нужен Daily Management 

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение