daily, maganement, дейли, менижджмън, изпълнение на задачите, работен процес, срок

Daily Management

Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми

Daily Management е подход за ежедневен контрол за стандартно изпълнение, който включва и подходите Visual Managеmеnt и Escalation Management. Семинарът представя Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Разглежда организационни и „технически“ инструменти на DM. Показва успешни български примери за DM. Дава съвети как да се въведат тези практики. Ако искаме да знаем във всеки момент какво става в нашето производство и бизнес, ако ни е нужна среда, в която цялата работа и всеки проблем е виден, в която няма как нито човек, нито проблем да се „скрие“, ако искаме да знаем във всеки момент докъде сме с изпълнението на плановете и поръчките, тогава определено ни е нужен Daily Management 

Виж още подобни обучения

Запитване за проект по Daily Management

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите