леан, диагностика, лийн, lean, lean diagnostic, diagnostic, product

LEAN диагностика

Лийн диагностика има за цел да насочи и улесни фирмите в процеса на тяхната Лийн трансформация. Според това на какъв етап е Лийн трансформацията, диагностиката може да протече в две линии. 

Диагностика при подготовката за Лийн трансформация – за фирми, които искат да знаят каква е готовността им да предприемат Лийн трансформация и как да организират усилията си. Такава диагностика дава три важни резултата:

  • насоки за съкращаване на загубите от излишни ресурси и дейности;
  • препоръки за това кои Лийн инструменти е удачно да бъдат въведени, вкл. препоръки за необходимите обучения и автодиагностични задачи;
  • преценка за кадрова и организационна готовност за стартиране на Лийн.

Диагностика в хода на Лийн трансформацията – за фирми с реални Лийн начинания, които се нуждаят от външен поглед дали вървят по верен път и докъде са стигнали по пътя. Тази диагностика води до два важни резултата:

  • преценка за пълнота и ниво на усвояване на отделни Лийн инструменти. Преценката (тя е в точкова система) има две страни – едната е доколко удачно е избран методът, другата е дали реално и ефикасно се използва;
  • препоръки за повишаване на ефективността на усвоените инструменти и евентуална нужда от усвояване на още или допълнителни инструменти, също и за създаване или усилване на кадровите, организационни и други осигуровки за бъдещо повишаване на ползите от Лийн начинанията.

И в двата случая диагностиката се провежда „на място“ и включва беседи с длъжностни лица и визити и наблюдения на производствени и други обекти

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение