фреигхт, аудит, фреигхт аудит, feright, audit, одит, towar, nawlo, навло, товар, логитика, транспорт

FREIGHT AUDIТ

Проверка и контрол на логистични и транспортни разходи

През последната година настъпиха огромни промени в логистичния и транспортния бранш и тенденцията е да продължат и през следващите няколко години. Капацитетът на превозвачите се срина, а цените се повишиха многократно.

Това предизвика рязък скок на транспортните разходи за всички малки и големи предприятия. В моменти като този е важно да овладеем ситуацията и много внимателно да анализираме, котролираме и управлвяме разходите за транспорт.

Успявате ли да управлявате вашите транспортни разходи?

 • Колко различни вида разходи се начисляват във вашите фактури?
 • Колко време ви отнема да проверите вашите транспортни фактури?
 • Как извършвате тази проверка?
 • Знаете ли, че разходите по транспортните фактури могат да бъдат завишени на месечна база между 2% и 15%?

Разработихме инструмент управляващ логистичните и транспортни разходи осигуряващ:

 • контрол на разходите – отговарят ли вашите транспортни фактури на договорените ценови условия;
 • ефективна проверка – спазват ли се обещаните транзитни времена според договорките с вашите партньори;
 • видимост на скритите разходи - ще открием всички скрити разходи и допълнителни услуги – проследяване и контрол на различни разходи, които са фактурирани, но не са част от договореното.

Как го постигаме?

analiz

Ефективност чрез автоматизация

Проверката на транспортни фактури е необходимост, тъй като много често се фактурират грешни цени или се прибавят скрити разходи. Нашият метод за проверка на фактури е 98% по-ефективен от традиционния и по този начин спестяваме време на вашите служители, за да могат да се концентрират върху техните основни задължения. 

incoice

Проверка на всяка пратка във вашата фактура

Транспортните фактури често съдържат системни или случайни (човешки грешки). Ние можем да проверим дали вашите партньори фактурират по цени, на които сте се договорили да работите.

payment

Обобщен и интуитивен анализ за всяка фактура

Ако вашите транспортни разходи са повече от 10% от общите разходи на вашия бизнес, то е препоръчително да проверявате всичките си транспортни фактури за грешки!

Виж как изглежда тук

zapitwane, запитване, фрейт одит, одит, Freight

В портфолиото ни от логистични услуги може да откриете също:

 • анализ на текущото състояние и проектен анализ на бъдещото състояние на вашите транспортни разходи;
 • моделиране и анализ на транспортните разходите;
 • изпълнение на направения проектен анализ;
 • разнообразна гама от логистични обучения.

Свържете се с нас и заедно ще направим така, че логистиката ви да отговаря на съвременните стандарти и изисквания.

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение