Нашата най-голяма страст е LEAN

LEAN Производство

 

obuchenia

LEAN обучения

виж повече

lean, project

LEAN проекти

виж повече

lean, club

LEAN клубове

виж повече

​​​Използваме всички познати инструменти на LEAN за по-висока производствена ефективност и оптимизация на бизнес-процесите: Seven Muda, Value Stream Map, 5S System, Kai Zen, Daily Management, One Piece Flow, Continuous Flow, Sequenced Series, Inversed Planning, Pull Flow, Heijunka, Jidoka, Poka Yoke, Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, Kanban, Andon, Bottleneck Management, Just in Time и други.

Посетете нашите обучения по Лийн, за да усетите мисленето Lean Thinking, да се научите да откривате Muda чрез Value Stream Map, да усвоите принципите на One Element Flow, Continuous Flow, Sequenced Series и Inverse Planning, за да се изкачим с лекота до върха на Лийн – това е Just in Time с присъщите му инструменти Heijunka, Kanban, Andon и Visual Management, и свързаната с Just in Time гарнитура от инструменти на Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, ”5 S” System, Kai Zen и Daily Management.

Нашите обучения не преразказват учебници по Лийн. Отразявайки практическия ни опит, тези обучения са илюстрирани с много и реални български примери с най-различна отраслова специфика и ще Ви помогнат да адаптирате наученото към Вашата фирма!

Тези обучения са не само възможност да се запознаем с Лийн. Те помагат да въведем Лийн гладко и правилно и постоянно да повишаваме ефективността на производството и бизнеса. С помощта на Лийн трансформацията ще бъдат осветлени "сенчестите" места в производството, в които са се скрили най-големите загуби на производствена ефективност. Гладкото и правилно прилагане на подходящи Лийн инструменти гарантирано води до ефективно производство – производство без излишни ресурси и дейности. Алфа Куолити представя идеите и инструментите на Lean Production и техните приложения в български фирми.

Ако ние сме изкушени по Лийн, то е заради опита ни като преподаватели, пропагандирали идеята още в онези времена, когато Лийн се обявяваше за утопия. Имаме и опит като сме помагали да бъдат усетени и приложени в наши условия препоръките на външни консултанти, които посочват „какво”, но без да поясняват „как”

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение