lean, club, bulgaria, лийн, лиин, клуб, българия

LEAN КЛУБОВЕ

Клубовете „LEAN производство“ към „Алфа Куолити България“ имат за цел да създадават и поддържат среда за активен обмен на идеи и практически опит между фирмите - членове, за да може те да опознават в по-голяма дълбочина инструментите на Лийн и да ги внедряват по-резултатно. Има два действащи LEAN клуба, които успешно прилагат, споделят и усъвршенстват принциптие на LEAN в своята дейност

LEAN клуб 1

виж повече

LEAN клуб 2

виж повече

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение