lean, consulting, project, леан, лийн

LEAN ПРОЕКТИ

Силата на LEAN инструментите в производството и бизнеса

Когато обучаваме и консултираме по философията и инструментите на Лийн производството, наш символ е щуката. Защо тя? Защото щуката, и когато е 15-сантиметра рибе, и като стане 15 кила чудовище, тя е еднакво пъргава и бърза, еднакво ефикасна – защо? – защото в нея няма грам тлъстина, който да й тежи. В нея има само кости и мускули... и челюсти...

Производството, а и бизнесът като цяло, трябва да е нещо като щуката – нищо да не му тежи – т.е., да пречи на ефективността.

Това, което най-тежи в производството и в бизнеса като цяло, това са излишните ресурси и дейности – те водят до тромавост и до разпиляване на енергия (а енергия на бизнеса са парите)

Лийн производството (синоним на Lean Manufacturing) е гъвкаво производство (гъвкаво и като номенклатура продукти, гъвкаво и като серийност), което е супер ефективно (в трите измерения на ефективността – разходи, качество и срокове, и най-вече спрямо сроковете). Гъвкавостта и ефективността се дължат на това, че на Лийн производството не му натежават никакви излишни ресурси и дейности – излишни в смисъл, че не създават стойност, полезна за клиента.

Днешният индустриален свят постепенно казва „Сбогом!“ на големите поръчки и на дългите серии, а оттам и на поточните линии за масово и едросерийно производство. Монооперационното и специализирано оборудване, което налага накъсано разделение на труда и тясна специализация, се измества от универсално оборудване и поливалентни хора, работещи в екипи.

Способността за постоянно снижаване на цената, без това да влошава качеството или да удължава срока на доставка, става определящ фактор за избора на доставчици и подизпълнители. Имат бъдеще само такива фирми, които са създали условия да приемат и изпълняват пъргаво и икономично малки поръчки – паралелни, разнообразни, с нехомогенни и високи изисквания за цената и качеството, за срока и другите условия на доставка. 

Преди 10-12 години малцина бяха чували за Лийн, а и фирмите в България, които въвеждаха Лийн, се брояха на пръсти. Сега Лийн се преподава в някои университети, има подготвени преподаватели, има и опити за написване на учебници. Много хора се изучиха в чужбина – главно в Япония и САЩ. Издадени са на български повечето основни книги по Лийн. Има сайтове и форуми в Интернет…

Напълно забравихме и сега преоткриваме, че тези теми ги има в доста учебници по организация на производството, заводско проектиране и индустриално инженерство. Да, някои принципи са спорни или са остарели, но основата я има и няма резон да се тръгва от нула с пълно отричане на доказано добри правила, на което сме се опирали и сме съграждали индустрията досега.

 • lean diagnostika
   
  LEAN диагностиката има за цел да насочи и улесни фирмите в процеса на тяхната Лийн трансформация. Според това на какъв етап е Лийн трансформацията, диагностиката може да протече в две линии
 • lean audit
   
  Услугата LEAN одит е полезна за фирми, които желаят и държат да демонстрират по убедителен и безспорен начин своите Лийн намерения и успехи в условия на клиентски Лийн одит. В случая „подготвителния“ одит го прави наш или (по-добре) смесен екип
 • lean workshop
   
  LEAN Workshop е интелигентно и ефективно средство за разкриване и ранжиране на важните за фирмата Лийн задачи. За невероятно кратко време, чрез структурирани сесии, фирменото ръководство успява да очертае основните насоки за провеждане на Лийн трансформацията и да набележи първите стъпки към нея
 • lean transformacia
   
  Много са вариантите на организация за провеждане на LEAN трансформация. Всяка фирма трябва да намери „своя ключ“, а ние сме готови да помагаме с нашия опит

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение