леан, производство, lean, management, topmanagement, production

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

Гладко, правилно и постоянно повишаване на ефективността на производството и бизнеса

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение