леан, производство, lean, management, topmanagement, production

LEAN ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

Гладко, правилно и постоянно повишаване на ефективността на производството и бизнеса

Водим обучения по всички инструменти на LEAN, чрез които се постига висока производствена ефективност и оптимизация на бизнес процесите. Тези инструменти са Seven Muda, Value Stream Mapping, 5S System, Kai Zen, Daily Management, One Piece Flow, Continuous Flow, Sequenced Series, Inversed Planning, Pull Flow, Heijunka, Jidoka, Poka Yoke, Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, Kanban, Andon, Bottleneck Management, Just in Time и още много други инструменти.

В нашите обучения по LEAN ще усетите мисленето Lean Thinking, ще се научите да откривате Muda чрез Value Stream Mapping, ще усвоите принципите на One Element Flow, Continuous Flow, Sequenced Series и Inverse Planning, за да се изкачите най-сетне с лекота до върха на LEAN – това е системата за производство и доставка Just in Time с присъщите й инструменти Heijunka, Kanban, Andon и Visual Management, и свързаната с Just in Time гарнитура от инструменти на Single-Minute Exchange of Die, Total Productive Maintenance, ”5 S” System, Kai Zen и Daily Management.

Нашите обучения не преразказват книги и учебници по LEAN. Те отразяват практически опит и са илюстрирани с много и реални български примери с различна отраслова специфика.

Тези обучения са не само възможност да се запознаете с LEAN. Те Ви помагат да въведете LEAN гладко и правилно и по този начин постоянно да повишавате ефективността на производството и бизнеса. С помощта на LEAN трансформацията ще успеете да осветлите "сенчестите" места в производството, в които са се скрили най-големите загуби на ефективност. Гладкото и правилно прилагане на подходящи LEAN инструменти гарантирано води до ефективно производство – производство без излишни ресурси и дейности. Ние представяме идеите и инструментите на LEAN Production чрез реални примери за техните приложения в българските фирми.

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение