zbut, zdravoslovni, bezopasni, ulovia, trud, збут, безопасен труд

Здравословни и безопасни условия на труд

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

инж. Яна Григорова

ezik

Български език

Целта на обучението е да се запознаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. 

Да направим работното място по-безопасно, по-здравословно и по-производително.

Да умеем да прилагаме законови и подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

Да поддържаме на необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с изискванията на нормативните актове;

Да осигуряваме необходимата информация за осъществяване на правата, задълженията и отговорностите на работодатели, длъжностни лица и работещи, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

Да създадем ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:

 • длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите  на процеси;
 • органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ);
 • лица, провеждащи инструктажи (начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден);
 • членове на Комитети и Групи по условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • съдържание на ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ по безопасност и здраве при работа;
 • ИНСТРУКТАЖИ  – програми, казуси от практика, документиране;
 • ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ до момента на обучението;
 • подготовка на годишна програма за обучение по ЗБУТ;
 • подготовка на програма за задължителните обучения на лицата, съгласно нормативните изисквания

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението включва лекционни блокове по всяка от темите. Мултимедийни презентации и време за дискусии по най-актуалните въпроси.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация