opasni, otpaduci, proizovodstveni, bokluci, производствени отпадъци, индустриални отпадъци, замърсяване, боклуци, управление

Управление на производствени и опасни отпадъци

Семинарът е предназначен за лицата, отговорни за управлението и работата с опасни отпадъци на територията на площадки за извършване на дейности с отпадъци и производствени предприятия(Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците) 

ТЕМАТИКА

 • запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците;
 • насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициранe;
 • запознаване с изискванията за водене на отчетност по дейности с отпадъци конкретни примери за правилно водене на отчетност;
 • получаване на познания за организиране на безопасното съхраняване на отпадъците;
 • придобиване на необходимата компетенция за изпълняване на задълженията.

АУДИТОРИЯ

Лицата отговорни за управлението и работата с опасни отпадъци на територията на площадки за извършване на дейности с отпадъци и производствени предприятия(Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците)

МЕТОД НА РАБОТА 

 • лекционно запознаване с действащата нормативна база;
 • презентация, чрез практически примери с документи и текстове;
 • разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

 

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение