upravlenie, vreme, time, management, управление, време

Управление на времето и приоритетите в работата

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

инж. Виолета Найденова

ezik

Български език

Обучението е необходимо, за да разширим знанията в сферата на управлението на времето. Да развием практически умения за ползване на инструменти за управление на времето. Да осъзнаем, че разпределението на времето по най-добрия начин е наша отговорност. Да повишим собствения си капацитет да управляваме личното и екипно време и баланса между тях.

Основни теми на обучението

  • Философия на времето
  • Времето като ресурс. Характеристики
  • Вашето време и вашите цели
  • Определяне на приоритети. Инструменти
  • Времеви график
  • Крадци на време
  • Изпълнение на плана. Пречки и справяне с тях
  • Да кажем „НЕ“ на стреса на работното място

Профил на участниците

Обучението е подходящо за всеки, независимо от неговата професия, позиция, пол или възраст, който търси отговор на въпросите „Защо някои хора винаги свършват всичко на време, винаги намират време за всичко и всички? Защо аз не мога да се организирам така и живея с усещането, че времето няма да ми стигне за всичко?“

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация