tolerantnost, empatia, толерантност, емпатия, екип, работа в екип

Толерантност и емпатия в екипа

Целта на обучението е да добием умения за изпълнение на управленската част от нашите задължения. Това ще доведе до повишаване, както на ефективността на работа на фирмата, така и на мотивацията на изпълнителите на конкретни задачи.

АУДИТОРИЯ

Обучението е насочено към персонала, който има мениджърски функции от различните нива на управление. То ще бъде полезно и от гледна точка на изпълнители на решения и задачи, поставени от по-високите нива на управление на фирмата.

ТЕМАТИКА

 • Влияние на взаимоотношенията в екипа върху ефективната му дейност
 • Толерантност, видове толерантност, комуникативна толерантност
 • Емпатия, нива на емпатия, апатия
 • Емпатично общуване, как да усвоим емпатията
 • Емпатия и комуникации
 • Активно слушане
 • Конфликти, видове, управление, решаване
 • Невербални комуникации

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация