работа, екип, екипност, ефективност

Работа в екип. Информираност на екипа

цена

225.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Виолета Найденова

ezik

Български/Английски език

Целта на обучението е да осъзнаем, че сме екипни същества, че можем да работим и живеем по-добре заедно. Изграждането и ръководенето на мотивиран и ефективен екип зависи, както от подбора на членовете на екипа, така и от взаимоотношенията между тях и личностните им качества.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено, както за ръководителите на екипи, така и за членовете им. За всички онези, които смятат, че освен разпределението на работата в екипа, трябва да се регулират, култивират и усъвършенстват взаимоотношенията между членовете.

ТЕМАТИКА

 • Същност на екипа. Видове екипи
 • Фази в развитието на всеки екип и на всеки в екипа
 • Екипни роли. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите
 • Значение на екипната работа за повишаване на ефективността
 • Организация на работата в екипа за решаване на екипната задача. Разпределяне на задачите и отговорностите
 • Комуникацията като основно средство за информираност. Видове комуникации
 • Комуникационен процес. Фази на комуникацията
 • Средства за ефективна комуникация. Основни канали за комуникация

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация