tqm, total, quality, management, мениджмънт, качество, тотално

TQM (Total Quality Management)

Целта на обучението е да представи идеологията, принципите, методите и доказано добрите практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“

АУДИТОРИЯ

 • собственици
 • управители
 • топ мениджъри
 • директори по качеството

ТЕМАТИКА

 • Базови понятия и идеи на тоталното качество;
 • Ориентиран към качеството маркетинг;
 • Свързани с качеството разходи и загуби;
 • Основни принципи за осигуряване на качество;
 • Принципи по етапите на създаване на продукта;
 • Принципи за контрол. икономичност на контрола;
 • Принципи за работа с доставчици и партньори;
 • Принципи за диагностика на грешки и причини;
 • Диагностика и лечение на операторски грешки;
 • Принципи за организиране на подобренията;
 • Методика на Джуран за подобрения “проект по проект”;
 • Идея за дъслгосрочна програма за тотално качество;
 • Справяне със съпротивата, въвличане в подобренията

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение