root, cause, analisys, първопричина, аланлиз, 8D методология, Аполо анализ, 5 Защо?, PDCA/ FTA, Ишикава диаграма

Root Cause Analysis

Идентифициране, коригиране и елиминиране на повтарящи се проблеми, с фокус върху подобрения на процеса и продукта

цена

175.00 лв

Цената е за един участник в един модул/обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Камен Кънев

ezik

Български/Английски език

Целта на обучението е да се идентифицират, коригират и елиминират повтарящи се проблеми, като се фокусира върху подобрения на процеса и продукта. Обучението представя инструментариум от методи за решаване на проблеми, които се опитват да идентифицират коренните причини за тях. Включени са 8D методология, Аполо анализ, 5 Защо?, PDCA/ FTA, Ишикава диаграма - "причинно-следствени диаграми", с които ще можем да разрешим не един сложен проблем, възникнал в ежедневната ни работа.

Основни теми на обучението

 • анализ на инциденти и рисковите фактори на работното място;
 • анализ на несъответствия, свързани с качеството в индустриалното производство;
 • анализ на несъответствията при бизнес процеси;
 • разработката на различни видове анализи на отказите и ефектите от тях;
 • анализ на системи за управление.

Профил на участниците

 • ръководители на организации;
 • представители на ръководството;
 • одитори „от втора страна“;
 • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
 • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
 • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

12 Октомври 2022
Root Cause Analysis Онлайн view

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация