КАЧЕСТВО НАД СТАНДАРТА

 • Root Cause Analysis

  Обучението представя идеалният инструмент за идентифициране, коригиране и елиминиратне на повтарящи се проблеми, с фокус върху подобрения на процеса и продукта

 • Statistical Process Control - SPC

  Удобен и многоцелеви инструмент за оползотворяване на информацията, съдържаща се в наличните или достъпни данни – и за нуждите на оперативния, и на стратегическия мениджмънт.

 •  

  Total Quality Management

  Представя идеологията, принципите, методите и доказано добри практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“

   

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение