Търговска и транспортна логистика

На семинара ще представим принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти. Поставя се акцент върху рационализиране и оптимизиране на стоковите потоци между доставчиците и логистичните и търговски обекти и вътре в самите обекти.

АУДИТОРИЯ

 • собственици
 • управители
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането
 • производствени мениджъри
 • индустриални инженери

ТЕМАТИКА

 • теоретични основи на Търговската логистика;
 • що е Логистика и що е Търговска логистика;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • стратегии за оперативно управление на запасите;
 • вътрешна логистика на търговската единица;
 • складове и складово стопанство;
 • транспортиране и маршрутизиране на превозите;
 • подбор, оценка и взаимодействия с доставчици;
 • сътрудничество с и развитие на доставчиците;
 • документиране на системата за управление.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА
Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за проект

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение