лични данни, гдпр, трудови, правоотношения, gdpr

Личните данни в контекста на трудовоправните отношения

Професионален подход при защитата на личните данни

цена

120.00 лв

Цената е за един участник в еднодневно обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Мария Ненова

ezik

Български/Английски език

Обучението разглежда хипотезите на обработване на лични данни възникващи при промяна в договорните отношения между работодател и служител. Акцентира се върху оптималните варианти на трудова заетост в условията на криза  и необходимостта от събиране и поддържане на информация, свързана със здравословното състояние на служителите.

Форматът предлага виждане по темите за дистанционен контрол и видеонаблюдение при изнесено изпълнение на работата. Коментира се аутсорсинг на част от административните и поддържащите дейности в бизнеса. Прецизират се компетенциите на длъжностното лице по защита на данните/служител по сигурността на информацията. Представя се обсъждане на казуси, зададени предварително или възникнали в дискусията.

 

Основни теми на обучението

 • Работодателят като администратор на лични данни. Основни задължения. Сключване трудов договор- изисквания. Трудово досие- съдържание.
 • Информация, свързана с живота и здравето на служителите.  Законосъобразност на обработването на лични данни – основания. Съгласието като основание за промени в дейността на администратора. Изпълнение на работата от вкъщи – отчетност и контрол. Видеонаблюдението – основание и периметри на извършване.
 • Ролята и мястото на длъжностното лице по защита на данните. Правилното взаимодействие между администратор и обработващ лични данни. Окомплектоване на лично трудово досие/документи в електронен вид относими казуси свързани с практиката на надзорния орган и съда.

Профил на участниците

 • управители;
 • юристи и адвокати;
 • финансисти;
 • служители по защита на данните;
 • IT служители;
 • служители по човешки ресурси;
 • консултанти и одитори по сигурност на информацията;
 • всеки, който обработва лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента.

 

Защо да изберете това обучение?

check

разграничаване на основанията за обработване на лични данни

check

формите на контакт с надзорния орган

check

разглеждане на личните данни в контекста на алтернативни начини на работа

check

ролята на длъжностното лице по защита на данните

check

извършване на видеонаблюдение като инструмент за контрол на работодателя

check

обогатен подход при решаването на казуси и правна консултация по конкретни въпроси

 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • презентация
 • обсъждане на документи
 • разглеждане на казуси

 

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

ПРЕПОРЪКА

 • предварително зададени казуси за обсъждане

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация