Личните данни в контекста на трудовоправните отношения

Защитата на личните данни изисква професионален подход!

Обучението разглежда хипотезите на обработване на лични данни възникващи при промяна в договорните отношения между работодател и служител. Акцентира се върху оптималните варианти на трудова заетост в условията на криза  и необходимостта от събиране и поддържане на информация, свързана със здравословното състояние на служителите. Форматът предлага виждане по темите за дистанционен контрол и видеонаблюдение при изнесено изпълнение на работата. Коментира се аутсорсинг на част от административните и поддържащите дейности в бизнеса. Прецизират се компетенциите на длъжностното лице по защита на данните/служител по сигурността на информацията. Представя се обсъждане на казуси, зададени предварително или възникнали в дискусията.

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за всеки, чиято работа е свързана с обработването на лични данни в сферата на бизнеса, публичния сектор и институции, агенции и органи, включително, но неизчерпателно:

 • управители;
 • юристи и адвокати;
 • финансисти;
 • служители по защита на данните;
 • IT служители;
 • служители по човешки ресурси;
 • консултанти и одитори по сигурност на информацията;
 • всеки, който обработва лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента.

ТЕМАТИКА

 • основни задължения на работодателите като администратори на лични данни
 • информация свързана с живота и здравето на служителите
 • законосъобразност на обработването на лични данни – основания
 • съгласието като основание за промени в дейността на администратора
 • изпълнение на работата от вкъщи – отчетност и контрол
 • видеонаблюдението – основание и периметри на извършване
 • ролята и мястото на длъжностното лице по защита на данните
 • правилното взаимодействие между администратор и обработващ лични данни
 • окомплектоване на лично трудово досие/документи в електронен вид
 • относими казуси свързани с практиката на надзорния орган и съда 

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ОЩЕ ЩЕ НАУЧИТЕ

 • разграничаване на основанията за обработване на лични данни;
 • разглеждане на личните данни в контекста на алтернативни начини на работа;
 • извършване на видеонаблюдение като инструмент за контрол на работодателя;
 • формите на контакт с надзорния орган;
 • ролята на длъжностното лице по защита на данните;
 • обогатен подход при решаването на казуси;
 • правна консултация по конкретни въпроси.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

Препоръчителни изисквания: Добро познаване на регламента или изкаран курс по GDPR в Алфа Куолити

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация