gdpr, dlujnostno, lice,длъностно, лице, гдпр, лични, данни

Длъжностни лица по защита на личните данни

Защитата на личните данни изисква професионален подход!

Общият регламент за защита на данните (GDPR) влиза в сила е през май 2016 г.а реалното му прилагане започва след 25 май 2018 г. Сред неговите клаузи е изискването за назначаване на опитен служител по защита на данните (ДЛЗЛД), натоварен с мониторинг на спазването, управление на дейностите по защита на вътрешните данни, обучение на персонала за обработка на данни, провеждане на вътрешни одити и др. Има много неща, които трябва да се знаят и има много възможности за професионалистите в областта на защитата на личните данни с подходящо обучение и образование. Този курс дава по-изчерпателни познания, перспективи и разбиране на GDPR, за да се гарантира съответствие и успех в защитата на личните данните в Европа - и да се възползвате от възможностите, които предоставя това широко законодателство.

След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат в предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни, като ДЛЗЛД са тези, които ще разработват и прилагат политиките, документите и изискванията в областта.

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за всеки, чиято работа е свързана с обработката на лични данни, особено ДЛЗЛД в публичния сектор и институции, агенции и органи, включително:

 • Управители
 • Юристи 
 • Финансисти
 • Служители по защита на данните
 • IT служители
 • Служители по човешки ресурси
 • Консултанти и одитори по сигурност на информацията
 • Всеки, който използва, обработва и поддържа лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента

ТЕМАТИКА

 1. Нормативни изисквания за защита на данните. Практически насоки по прилагане на нормативните изисквания на европейското законодателство за защита на данните и изисквания на регулаторните органи.
 2. Практически насоки за квалификация и инвентаризация на личните данни. Дефинират се и практически се разграничават видовете данни, включително лични, анонимни, псевдоанонимни и специални категории.
 3. Администратори и обработващи лични данни. Практически насоки за работа на администратори и обработващи лични данни
 4. Обработка на лични данни. Дефинира практически изисквания към обработката на данни и принципите за обработка на GDPR, обяснява приложението на GDPR и очертава легитимните основи за обработка на лични данни. Практическа реализация на:
 • Извършване на оценка на въздействието и/или риска в организацията;
 • Инвентаризация на наличните данни (практическа реализация), създаване на регистри по GDPR (нормативни и документални изисквания)
 • Технически и организационни мерки при обработване и защита на личните данни (практически и документални решения)
 • Действия при инциденти по сигурността – хакване и „изтичане на информация“, обявяване и действия след инцидента;
 • Действия за обработка: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Действия за защита: криптиране, видове криптиране, софтуерни решения за криптиране. Анонимизиране. Псевдонимизиране. Варианти за приложение.
 • Оценка и одит на системите за сигурността на личните данни. Отчетност на системите за управление – практическа реализация
 1. Предоставяне на информация. Обяснява задълженията на администратора за предоставяне на информация за дейностите по обработка на данни на субектите на данни и надзорните органи. Ролята, правомощията и процедурите на надзорните органи, състав и задачи на КЗЛД (процеси, проверки и производства). Европейски надзорен орган по защита на данните.
 2. Права на субектите на данните

КАКВО ОЩЕ ЩЕ НАУЧИТЕ

 • практическа реализация на защита на правата на субектите на данни, заявленията за права и задълженията на администратора и обработващия лични данни;
 • по-добро разбиране за прилагането на законовите, подзаконовите и нормативни модели, правила и стандарти;
 • увереност в основните концепции и принципи на поверителност и законови изисквания за обработка и прехвърляне на данни;
 • практически опит за прилагане на документи и концепции и за най-добрите практики в областта на защита на личните данни;
 • квалификация, за да дейности в организацията за да има устойчивост с управлението на личните данни, спрямо Регламента.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

Демонстрационни и помощни учебни материали: ​​​​​Въпросник за готовност по управление на личните данни

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация