gdpr, dlujnostno, lice,длъностно, лице, гдпр, лични, данни

Длъжностни лица по защита на личните данни

Защитата на личните данни изисква професионален подход!

 

цена

285.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Людмил Пешев

ezik

Български език

Общият регламент за защита на данните (GDPR) влиза в сила е през май 2016 г. а реалното му прилагане започва след 25 май 2018 г. Сред неговите клаузи е изискването за назначаване на опитен служител по защита на данните (ДЛЗЛД), които да прави мониторинг на спазването, управление на дейностите по защита на вътрешните данни, обучение на персонала за обработка на данни, провеждане на вътрешни одити и други. 

Познаването и прилагането на регламента за защита на личните данни е предпоставка за постоянно развитие и обучение  на професионалистите в областта. На нашето обучение ще получите изчерпателни познания, перспективи и насоки за приложение на GDPR. Ще научите как успешно да защитавате личните данните в Европа и още за възможностите, които предоставя това широко законодателство.

След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат в предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни, а Длъжностните лица са тези, които ще разработват и прилагат политиките, документите и изискванията в областта.

Основни теми на обучението

 1. Нормативни изисквания за защита на данните. Практически насоки по прилагане на нормативните изисквания на европейското законодателство за защита на данните и изисквания на регулаторните органи.
 2. Практически насоки за квалификация и инвентаризация на личните данни. Дефинират се и практически се разграничават видовете данни, включително лични, анонимни, псевдоанонимни и специални категории.
 3. Администратори и обработващи лични данни. Практически насоки за работа на администратори и обработващи лични данни
 4. Обработка на лични данни. Дефинира практически изисквания към обработката на данни и принципите за обработка на GDPR, обяснява приложението на GDPR и очертава легитимните основи за обработка на лични данни. Практическа реализация на:Извършване на оценка на въздействието и/или риска в организацията:
 • Инвентаризация на наличните данни (практическа реализация), създаване на регистри по GDPR (нормативни и документални изисквания);
 • Технически и организационни мерки при обработване и защита на личните данни (практически и документални решения);
 • Действия при инциденти по сигурността – хакване и „изтичане на информация“, обявяване и действия след инцидента;
 • Действия за обработка: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, извличане, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Действия за защита: криптиране, видове криптиране, софтуерни решения за криптиране. Анонимизиране. Псевдонимизиране. Варианти за приложение.
 • Оценка и одит на системите за сигурността на личните данни. Отчетност на системите за управление – практическа реализация

    5. Предоставяне на информация. Обяснява задълженията на администратора за предоставяне на информация за дейностите по обработка на данни на субектите на данни и надзорните органи. Ролята, правомощията и процедурите на надзорните органи, състав и задачи на КЗЛД (процеси, проверки и производства). Европейски надзорен орган по защита на данните.

   6. Права на субектите на данните

Профил на участниците

Този курс е предназначен за всеки, чиято работа е свързана с обработката на лични данни, особено ДЛЗЛД в публичния сектор и институции, агенции и органи, включително:

 • Управители
 • Юристи 
 • Финансисти
 • Служители по защита на данните
 • IT служители
 • Служители по човешки ресурси
 • Консултанти и одитори по сигурност на информацията
 • Всеки, който използва, обработва и поддържа лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента

Защо да изберете това обучение?

check

Ще научите повече за практическата реализация на защита на правата на субектите на данни

check

За да разберете основните концепции и принципи на поверителност и законови изисквания за обработка и прехвърляне на данни

check

Ще разгледаме заявленията за права и задълженията на администратора и обработващия лични данни

check

Ще споделим практически опит за прилагане на документи и концепции и за най-добрите практики в областта на защита на личните данни

check

Ще научите как успешно да прилагате законовите, подзаконовите и нормативни модели, правила и стандарти

check

Ще знаете как да управлявате дейностите в организацията, за да има устойчивост с управлението на личните данни, спрямо Регламента

 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

Демонстрационни и помощни учебни материали: ​​​​​Въпросник за готовност по управление на личните данни

ПРЕПОРЪКА

Ако имате казуси или въпроси, които желаете да бъдат разгледани по време на обучението, може да ги пратите предварително на office@alphaquality.org

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

 

Обучението може да бъде реализирано също като:

korporativno-individualno

Повече информация за предстоящи дати за публично обучение или оферта за корпоративно и индивидуално обучение, може да получите на 02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060  или на e-mail: office@alphaquality.orgкакто и чрез формите за запитване

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация