Covid, 45005, iso, bezopsnost, rabotno mqsto, standart, bezopsana rabota, безопасност, безопасна работа, ковид работа, изисквания работно място, исо,

ISO/PAS 45005:2020

Управление на здравето и безопасността при работа. Общи насоки за безопасна работа по време на пандемия COVID-19

цена

150 лв.

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

инж. Яна Григорова

ezik

Български/Английски език

На 15 декември 2020 г., бе публикуван документ с насоки за прилагане на добри практики по отношение на здравето и безопасността при работа в условията на пандемия от COVID-19 – ISO/PAS 45005:2020. Той дава специални указания за управление на рисковете, произтичащи от COVID-19.

Много фирми осъзнаващи важността на здравето и безопасността на персонала както и непрекъсваемостта на бизнеса, показват голям интерес към него. Намира широко приложение за организации, които:

 • не са спирали дейността си през цялата пандемия;
 • възобновяват или планират да възобновят работни процеси след пълно или частично затваряне;
 • отново отварят работни места, които са били напълно или частично затворени;
 • са нови и планират да започнат работа.

На обучението ще представим добри практики и препоръки за защитата на работещи, клиенти, партньори доставчици и други хора за които организацията е отговорна да осигури безопасни условия. Ще дадем разяснения за това как се постига съответствие със стандарта ISO/PAS 45005:2020 и как да се редуцират Covid рисковете за всички заинтересовани страни.

Основни теми на обучението

 • въведение в ISO/PAS 45005:2020 Управление на здравето и безопасността при работа – Общи насоки за безопасна работа по време на пандемия COVID-19;
 • обхват, термини и определения;
 • планиране и оценка на рисковете - разбиране на контекста на организацията; лидерство и участие на работниците; общо планиране; работни места; роли; дейности; готовност и реакция при извънредни ситуации и планиране на промени в ограниченията;
 • подозирани или потвърдени случаи на COVID-19 – общи положения; управление на болестта на физическо работно място; управление на болестите на работниците у дома или в мобилни настройки; тестване, проследяване на контакти и карантина;
 • психологическо здраве и благосъстояние; приобщаване и необходими ресурси;
 • комуникация - общи положения; първо влизане на работното място; текуща комуникация;
 • хигиена, използване на ЛПС, маски и лицеви шлемове;
 • оперативно управление - общи положения; първо завръщане на работното място; влизане и напускане на работното място; преместване между работните места; работни зони и работни станции; използване на общи части; срещи и посещения на работното място; работа с обществеността; пътувания, свързани с работата; доставки;
 • оценка на ефективността - мониторинг и оценка; преглед от ръководството, инциденти и докладване; подобрения.

Профил на участниците

Семинарът е подходящ за мениджъри и специалисти, които имат отношение към редукция на Covid рисковете, включително отговорните лица по здраве и безопасност при работа.

Защо да изберете това обучение?

check

За да предоставите на вашите служители сигурност и безопасност на работните места.

check

За да сте информирани какви лични предпазни средства трябва да бъдат осигурени за персонала.

check

Ще можете да планирайте какво трябва да се направи, за да може организацията да работи безопасно.

check

Ще чуете добри практики за контрол, наблюдение и прилагане на мерките за безопасност и хигиена.

check

За да знаете как успешно да управлявате рисковете, свързани с COVID-19.

check

За да управлявате бизнеса си в условия на пандемия без затруднения

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между указанията на ISO/PAS 45005:2020 и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация