исо, 39001, безопастно, безопастност, движение, движението, пътища, автомобили, птп, бдп.
Публикувано на: 14.10.2019 г.
Автор: Ваня Филиповска

Стандартът ISO 39001 става задължително приложим с решение на Министерския съвет от 17 януари 2019 г., за и всички организации, които:

  • използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания предприятия с вътрешен транспорт летищни комплекси и др.;
  • поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно строителни фирми, общински и национални служи за контрол и управление на  графика) и имат ангажименти към пътища, мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.;
  • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.

Решението предвижда министрите и ръководителите на институции и организации, издаващи разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 1 януари 2020 г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“ като условие за упражняване на дейността. Възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2021 г. трябва да изискват, където е приложимо (например при поръчки, свързани с транспорт на товари или пътници, строителство, ремонт или поддържане на пътища и други), от кандидатите внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014.

За да улесним работата по внедряване на стандарта и подготовка за сертификация ние разработихме специализирано обучение, в помощ на отговорните за това лица

Вижте предстоящите обучения по ISO 39001