iso39001, 39001, iso, safety, car, travel, road

ISO 39001:2012

Система за управление на безопасността на движението по пътищата

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

ezik

Български език
ISO 39001 e международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) и дава насоки за намаляване на сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.

Изискванията на стандарта са приложими за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

  • използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари; таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания; предприятия с вътрешен транспорт; летищни комплекси и др.)
  • поддържат транспортната инфраструктура (проектантски организации, пътно-строителни фирми, общински и национални служи за контрол и управление на трафика) и имат ангажименти към: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светлинни уредби, камери за наблюдение и др.)
  • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик: учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).

Основни теми на обучението

Обучението по ISO 39001 запознава участниците с най-добрите световни практики за осигуряване на безопасност в движението. То ще помогне да:

  • да прилагате ефективно стандарта ISO 39001 в своята практика
  • поддържате съответствието с декларираната си политика по БДП
  • доказвате съответствие с ISO 39001
  • удовлетворите изисквания на Вашите клиенти, партньори и други заинтересовани лица.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционна форма с разглеждане и обсъждане на предимно български примери за прилагане на ISO 39001. Упражнения за затвърждаване на получените знания. В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация