iso39001, 39001, iso, safety, car, travel, road

ISO 39001:2012

Система за управление на безопасността на движението по пътищата

цена

124.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език
ISO 39001 e международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) и дава насоки за намаляване на сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.

Основни теми на обучението

Обучението по ISO 39001 запознава участниците с най-добрите световни практики за осигуряване на безопасност в движението . То ще Ви помогне да:

  • създавате, внедрявате, поддържате и подобрявате системата си за управление на БДП
  • поддържате съответствието с декларираната си политика по БДП
  • доказвате съответствие с ISO 39001
  • удовлетворите изисквания на Вашите клиенти, партньори и други заинтересовани лица.

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Лекционна форма с разглеждане и обсъждане на предимно български примери за прилагане на Daily Management. Упражнения за затвърждаване на получените знания. В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали
Обучението може да бъде реализирано също като:

firmeno obuchenie

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения