lean, production, workshop

LEAN Workshop

Какво представлява LEAN Workshop?

Лийн „работилницата“ е интелигентно и ефективно средство за разкриване и ранжиране на важните за фирмата Лийн задачи. За невероятно кратко време, чрез структурирани сесии, фирменото ръководство успява да очертае основните насоки за провеждане на Лийн трансформацията и да набележи първите стъпки към нея.

LEAN Workshop ангажира и отключва скрития потенциал на важните за промяната хора и най-вече показва, че промяната е не само належаща, но и постижима.

Какви са ползите от LEAN Workshop?

Съвместната работа на екипа на фирмата с нашия екип среща нашия опит в полето на Лийн с фирмените специфики. Така фирмата най-точно вижда своите потребности от въвеждане на един или друг Лийн инструмент. Освен това фирмата много по-прецизно прицелва усилията си да постига резултати там, където те са най-нужни, за да може Лийн трансформацията да води до реални ползи (защото тя затова се прави), а не просто да се упражнява Лийн активност. Пестят се много пари, време и усилия за безполезни проекти, но по-важно е, че се елиминират рисковете пред Лийн проектите и се увеличава тяхната успеваемост.

Как се провежда LEAN Workshop?

Нашият екип предварително подготвя работната технология на Лийн „работилницата“, като поставя цели за отделните й сесии. Екипът на фирмата (обикновено между 7 и 15 души) разглежда и обсъжда въпроси, поставени от нас, без ние да му влияем, за да се гарантира безпристрастност на заключенията и оценките. Резултатите се анализират и тълкуват заедно и така биват осмислени и осъзнати.

С какво приключва LEAN Workshop?

Лийн „работилницата“ приключва с меморандум на нашия екип до фирменото ръководство. Меморандумът обикновено съдържа оценки за тежестта и естеството на отделните MUDA, за съответно подходящите Лийн инструменти, за потенциалните пилотни обекти и/или процеси и за тяхната приоритетност. Меморандумът дава и препоръки по състава и задачите на ръководните и работни органи на Лийн програмата. На тази база фирменото ръководство ще си изясни съдържанието и приоритетите на своята програма за Лийн трансформация. Така LEAN Workshop предхожда провеждането на по-подробна Лийн диагностика. Като следваща стъпка остава да се съставят задания за отделните Лийн проекти и планове за изпълнението им.

Какво е нужно преди LEAN Workshop?

Всички участници в Лийн „работилницата“ преминават базово обучение по Лийн. Според спецификата на фирмата такова обучение трае от два до четири дни и в неговата програма са включени най-подходящите за фирмата Лийн инструменти.

Защо да правя LEAN Workshop?

Цената на Лийн „работилницата“ представлява съвсем нищожен процент спрямо цялостните разходи по една програма за Лийн трансформация. За да сте сигурни как или от къде да започнете, LEAN Workshop е правилната за Вас първа стъпка. Защото наистина си заслужава Програмата за Лийн трансформация да върви в правилната насока, а екипът, който ще я реализира, да има правилната нагласа

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение