lean, production, workshop

LEAN WORKSHOP

Какво представлява LEAN Workshop?

LEAN работилницата е интелигентно и ефективно средство за разкриване и ранжиране на най-важните за фирмата LEAN задачи. За кратко време, чрез три или четири целево структурирани сесии, фирменото ръководство успява да изясни главните направления за провеждане на LEAN трансформацията и да набележи своите първи стъпки към нея.

LEAN работилницата ангажира и отключва скритата енергия на хората, които ще водят промяната, но най-вече показва, че промяната е не само належаща, но и постижима.

Какви са ползите от LEAN Workshop?

Съвместната работа на екипа на фирмата с нашия екип среща нашия опит в полето на LEAN с фирмените специфики. Така фирмата най-точно вижда своите потребности от въвеждане на едни или други LEAN инструменти. Фирмата по-прецизно насочва своите усилия да постига резултати там, където те са й нужни, за да може LEAN проектите да водят до реални ползи (защото те затова се реализират), а не просто да се упражнява LEAN активност. Пестят се пари, време и усилия за безполезни проекти, но по-важно е, че се елиминират рисковете пред LEAN проектите и се увеличава тяхната успеваемост.

Как се провежда LEAN Workshop?

Нашият екип предварително подготвя работната технология на LEAN работилницата, като поставя задачите пред отделните й сесии. Екипът на фирмата (в повечето случаи той е между 7 и 12 души) разглежда и обсъжда един по един поставени от нас въпроси, без ние да му влияем, за да се гарантира безпристрастност в заключенията и оценките. Резултатите ги анализираме и тълкуваме заедно и така те биват осмислени и осъзнати.

С какво приключва LEAN Workshop?

LEAN работилницата приключва с меморандум до ръководството на фирмата. Този меморандум дава оценки за тежестта и естеството на отделните MUDA, за съответно подходящи LEAN инструменти, за потенциални пилотни обекти или процеси и техните приоритети. Меморандумът дава и насоки относно състава и задачите на ръководните и работни органи на LEAN програмата. На тази база ръководството на фирмата ще си изясни съдържанието и приоритетите на своята програма за LEAN трансформация. Така LEAN работилницата предхожда една по-подробна LEAN диагностика. Като следваща стъпка остава да се съставят задания и работни планове за отделните LEAN проекти.

Какво е нужно преди LEAN Workshop?

Всички участници в LEAN работилницата преминават кратко базово обучение по LEAN. Според спецификата на фирмата такова обучение може да трае един ден или повече и в неговата програма ще са включени най-подходящите за фирмата LEAN инструменти.

Защо да правя LEAN Workshop?

Цената на LEAN работилницата е пренебрежима спрямо цялостните разходи по LEAN трансформацията. За да сме сигурни как или откъде да започнем, добрата първа стъпка е LEAN работилницата. Защото наистина си струва Програмата за LEAN трансформация да върви в правилна насока, а екипът, който ще я реализира, да има правилна нагласа

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение