Дългоочакваният международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд (OH&S) вече е публикуван и има амбициозната цел, в световен мащаб, да преобрази практиките на работното място

ISO 45001: 2018 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - Изисквания дава насоки за приложение и осигурява солиден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Проектиран е така, че да помага на организации от различни браншове и мащаби, да минимизират нараняванията и заболяванията на работното място.

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001 Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години да се съобразят с изискванията на ISO 45001 и да подготвят своите системи за ресертификация по новата версия на стандарта.

Може да се запознаете с новия стандарт ISO 45001:2018 като посетите Модулните обучения за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управление организрани от нас.

Вижте повече за стандарта тук