iso50001, energy, management, 50001:2018, 5001:2011

БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията

Енергийният мениджмънт е в основата на цялостното планиране на управлението
Публично обучение
29 Март
- София

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност, като посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план и да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност.

АУДИТОРИЯ

 • служители на фирми и организации, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на енергията, отговорни лица и екипи по управление на енергията;
 • желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001;
 • отговорни лица по управление на околната среда;
 • отговорни лица по поддръжка на съоръжения и оборудване;
 • експерти в областта на енергията.

ТЕМАТИКА

 • оценка на енергийни характеристики на процесите;
 • анализ на общото енергийно представяне;
 • планиране на мерки за подобряване на енергийните характеристики;
 • провеждане на систематични мерки за подобряване на управлението на енергията;
 • представяне на насоките на стандарта и добрите практики в тези области.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • в резултат от обучението участниците ще придобият представа за управлението на енергията, характеристиките на този процес и методиките за анализ и подобряване на енергийните характеристики;
 • ще се запознаят със системният подход при управлението на енергията, описан в стандарта и ще могат да управляват и документират СУЕ;
 • ще могат да провеждат мерки за мониторинг и управление на енергията, изискуеми от стандарта и/или внедрени проекти.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарно-лекционна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

Английски

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

 

 

 

Предстоящи обучения

София
29 Март
Модул 14 - БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията
Лектор

Людмил Пешев

Консултант по системи за управление. Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001. Консултант по сигурност на информация и сигурност на управление на личните данни. Участник в българо-германски форум в областта на сигурността на личните данни

Цена
124 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 124 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение