adr, opasni, tovari, опасни, товари, адр, наредба

ADR – превоз на опасни товари

Подготовка на пратка с опасен товар за превоз със сухопътен транспорт

Обучението запознава с условията и валидността на регулацията ADR за превоз на Опасни товари със сухопътен транспорт. Дава практически насоки кога и какви опаковки е допустимо да бъдат използвани, как да бъдат етикетирани и маркирани правилно, как се изготвя Декларация за превоз на опасни товари.

АУДИТОРИЯ

 • за персонал на фирми, осъществяващи организация и транспортиране на опасни товари;
 • за тези, които подготвят пратки с опасни товари със сухопътен транспорт;
 • за персонала на производствени, спедиторски и транспортни фирми.

ТЕМАТИКА

 • класификация на опасните товари – класове на опасност;
 • ADR регулация. Валидност;
 • елементи на опасния товар – UN номер, Proper shipping name, Packing group;
 • лист с Опасните товари / Dangerous Goods List – Част 3.2;
 • информационен лист за безопасност MSDS;
 • процедури по изпращане на пратки, съдържащи опасни товари – етикети, маркировка, стикери, документи;
 • облекчени условия за транспортиране на опасни товари в зависимост от количеството в една опаковка – Limited quantity;
 • облекчени условия за транспортиране в зависимост от превозваното количество в 1 транспортна единица – 1.1.3.6 АДР.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

 • как да работите с АДР регулацията;
 • как да определите правилната опаковка, както и количествата, които са допустими в една опаковка;
 • как да поставите правилните етикети и маркировки;
 • MSDS / Информационен лист за безопасност – какво съдържа и къде да намерите информацията за Опасния товар. Какво задължително трябва да съдържа т. 1;
 • как да изготвите Декларацията за превоз на опасни товар;
 • кога може една пратка с опасни товари да се превозва при облекчени условия – като Limited quantity в една опаковка; както и облекчените условия за превоз в едно Превозно средство съгласно АДР 1.1.3.6.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението протича под формата на Презентация, като са включени нагледни материали и реални практически примери

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация