expert, function, excel, training, експертни, функции, ексел, обучение, COUNT, COUNTACOUNTBLANK, Count IF, Sum IF, Count IFs, Sum Ifs, ексел, експерт, фунции

MS Excel - Eкспертни функции

ключът към ефективната работа

MS Excel – Експертни функции ще ви запознае с вградени в програмата функции, които позволяват значително да улесните ежедневните си задачи, да спестите време и драстично да подобрите ефективността си.

В курса детайлно са разгледани някои от най-често използваните логически и статистически функции, както и изключително полезните функции за търсене и справка  VLOOKUP, HLOOKUP.

АУДИТОРИЯ

MS Excel – Експертни функции е подходящ за хора, които имат опит базови познания по програмата. Всички включени в курса функции са детайлно представени – последователно е разгледано тяхното предназначение и специфика на изписване като за всяка функция са предвидени упражнения. Този подход позволява курсът да бъде подходящ дори за хора, които имат не толкова задълбочен опит с програмата.

ТЕМАТИКА

 • Основни насоки при работата с функции в Excel – логика на функциите в Excel, видове грешки при работата с функции. Редактиране на формули;
 • Логически оператори: логически оператори за числови данни и логически оператори за текст. Формулата ISBLANK;
 • Употреба, функционалност и комбинации от логически функции: AND, OR, NOT, IF, IFERROR. Вложени IF функции;
 • Статистически функции. Приложение и разлики: COUNT, COUNTACOUNTBLANK;
 • Функционалност, приложение и препоръки за работа с функциите: Count IF, Sum IF, Count IFs, Sum Ifs;
 • Най-често използваните функции за търсене и справка: VLOOKUP, HLOOKUP. Функционалност, режими на работа, приложение, насоки за работа.

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

След курса MS Excel Експертни функции ще можете на ползвате, с лекота, едни от най-полезните и ефективни функции вградени в Excel. Те ще позволят значително да оптимизирате ежедневната си работа, да правите бърза проверка и ефективно да управлявате времето си.

Ще придобиете основни знания как да разбирате и ползвате всички функции в Excel, дори да не ги познавате до сега. Съветите за лесно редактиране и откриване на грешки в изписаните функции, ще Ви позволят да коригирате вече написани формули, без да се налага да ги пишете отново.

Ще можете да пишете сложни формули, които съдържат повече от две функции едновременно. Ще се запознаете с основните принципи за писане на сложни формули, последователността в която Excel ги изпълнява и ще знаете какви са възможните причини за възникнали грешки.

МЕТОД НА РАБОТА

 • Лекции
 • Демонстрации
 • Упражнения

ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп – ние можем да Ви предоставим под наем.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за корпоративно обучение

Виж още подобни обучения