исо 22000, 2018, исо22000, iso220002018, iso22000:2018, iso, 22000

ISO 22000:2018

Системи за управление безопасността на хранителни продукти

цена

150.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

инж. Жана Петрова

ezik

Български език
Обучението запознава с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига. Ще представим в детайли системите за управление на безопасността на храни, опаковки, напитки, съставки за храни, фуражи и др.
 • запознаване с изискванията на стандарта и представяне на добри примери от опита на водещия;
 • затвърждаване и актуализиране на знанията по прилагане на нормативните изисквания и стандарта ISO 22000:2005 и ISO 22000:2018 „Система за управление на безопасността на хранителните продукти”.

Основни теми на обучението

 • Обхват – Въведение, обект и област на приложение. Ключови промени в ISO 22000: 2018 - общ преглед
 • Термини и дефиниции
 • Контекст на организацията
 • Лидерство – отговорност на ръководството. Политика, роли и отговорности
 • Планиране – оцена на риска, цели
 • Поддръжка – програми – предпоставки  – доказателства за прилагане
 • Дейности - планиране и разработване на НАССР план. Методика и анализ на риска. Идентификация и анализ на опасностите. Определяне на ККТ и КТ. Мониторинг на ККТ. Оперативно управление на КТ. Верификация
 • Оценяване на ефикасността на системата за управление на безопасността на храните: Управление на ПОП, изтегляне на продукти. Валидиране. Вътрешни одити, Коригиращи действия
 • Подобряване

Профил на участниците

Oбучението е предназначено за собственици, специалисти, ръководители и членове на НАССР екипи в обекти, които са част от хранителната верига. Това включва фирми  произвеждащи и търгуващи с храни, материали за контакт с храни, съставки, адитиви и др., вкл. производители и търговци на фуражи и фуражни добавки. 

Защо да изберете това обучение?

check "Сверяване на часовника" с актуалните изисквания свързани с безопасността на храните
check Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност
check Самостоятелно подобряване и актуализиране на собствените Системи и представянето им пред трети страни
check Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност, идентификация и проследимост на продукта

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит.

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Запитване за сертификация

View your previous submissions
Изберете теми

Запитване за фирмено обучение

Абонаирай се за безплатен бюлетин

Получавайте известия за нашите актуални събития и полезна информация
Виж още подобни обучения