Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места

Повече продажби, по-кратки срокове и навременна доставка без допълнителни инвестиции
Публично обучение
17 Май 2021
- Онлайн

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

Валентин Борисов

ezik

Български/Английски език

Видими, бързи и неизискващи инвестиции подобрения на резултатите!

В почти всички производствени компании има между 20 и 50% скрит/загубен капацитет.

При производство по поръчка високите нива на незавършено производство забавят изпълнението. Навременната доставка, срокът за изпълнение и производителността на ресурсите не са удовлетворителни.

При производство за наличност/склад често се пропускат продажби на някои артикули поради липса на наличност, а в същото време от други артикули има прекомерни запаси.

Производствените решения от Теория на ограниченията позволяват видими, бързи и неизискващи инвестиции подобрения на резултатите, стабилността, хармонията и общата ефективност на производствените компании.

Основни теми на обучението

 • Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
 • Как се създава решаващо конкурентно предимство за производствена компания
 • Пет фокусиращи стъпки
 • Разбиране на основните проблеми и причините за тях в производствена среда
 • Как се решават основните проблеми
 • Производство по поръчка – МТО
 • Производство за склад/наличност – МТА
 • Природа на съпротивата среща промяната и меко управление на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за изпълнителни директори, управители, главни инженери и производствени мениджъри на компании от индустрията и реалния сектор. Обучението е полезно за процесни инженери и специалисти по технологично проектиране и вътрешно-заводска логистика, както и за мениджъри по оперативно планиране и управление на производството

Защо да изберете това обучение?

check

Основи на Теория на ограниченията

check

Производство по поръчка. Решението от Теория на ограниченията осигурява по-кратки срокове на изпълнение, увеличен капацитет и навременна доставка

check

Локалната оптимизация или оптимизация на производствената система като цяло

check

Производство за наличност/склад.

check Как можем да постигнем значително подобрение на резултатите и стабилността в кратък срок и без инвестиции? check

Решението от Теория на ограниченията осигурява увеличен капацитет, по-добра наличност на продуктите в склад готова продукция и по-ниско ниво на материалните запаси в системата

check

Решение за продажбите: Конкурентно преимущество или Решаващо конкурентно предимство?

check

Процес на непрекъснато подобрение – как да управляваме промяната? 

​​​​​​Иновативни и утвърдени методи на преподаване

 • Презентация Power Point
 • Видео материали
 • Интерактивни игри
certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн
17 Май
Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места
Лектор

Валентин Борисов

Валентин изучава Теория на ограниченията (ТОС) от 2010 година, участвайки в няколко обучения организирани от Goldratt Consulting. От 2015 година прилага ТОС решенията в България в партньорство с Янив Динур – създател на групата Прогресив Флоу.

Валентин е завършил Математическата гимназия в Русе и е учил няколко години в Технически университет Русе.

От 2015 година – Управител на Прогресив Флоу България. Прогресив Флоу е консултантска група за стратегическо бизнес консултиране с централен офис в Израел

* 2007-2017 – Управител на Системи за управление ЕООД – разработване и въвеждане на системи по международни стандарти. Подготовка и изпълнение на Европейски проекти

* 2000-2012 – Управляващ съдружник в производствена компания ИЗОЛАТ ООД

* 1994 – 2007 – Директор продажби рекламна агенция Темпо Русе

Цена
210 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 210 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение