just in time, производсто и доставка точно на време

Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката
Публично обучение
5 Декември
- София

цена

210.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

време

Един ден/8 учебни часа

vodesht

доц. Анастас Кехайов

ezik

Български език

Да произвеждаме и доставяме точно на време е умение, което може да ни направи по-добри от другите фирми на пазара. Обучението запознава участниците с:

 • основните идеи и принципи на JUST IN TIME;
 • съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME;
 • необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME.

Дава добра подготвка и увереност за успешно прилагане на принципите на JUST IN TIME в условията на Вашата фирма.

Основни теми на обучението

 • накратко за създателите на системата Точно навреме;
 • идея за едноелементен поток и за непрекъснат поток;
 • видове производствени потоци и техните особености;
 • хейджунка – нивелиране на потока при неравномерно търсене;
 • изкуствено накъсване на дългата серия. Работа в къси серии;
 • обратно планиране. Залагане на резерви от ресурси и време;
 • изтеглящо възлагане. Много модели на производство с изтегляне;
 • производство с избутване и разширяваща се фуния от капацитети;
 • производство с изтегляне и стесняване на фунията от капацитети;
 • нивелиране на потока чрез различни форми на резервни капацитети;
 • приказката на Ран Босилек за приготовляването на Гозба от камъчета;
 • условия и предпоставки, предшестващи въвеждането на Точно навреме;
 • Канбан, Андон и Джидока като инструменти на системата Точно навреме;
 • преки и косвени ефекти на Точно навреме върху запасите и върху престоите;
 • как се въвежда работеща система за производство и доставка Точно навреме;
 • недостатъци и немалко рискове при производство и доставка Точно навреме;
 • настояще и бъдеще на системата за производство и доставка Точно навреме.

Профил на участниците

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

Защо да изберете това обучение?

check

Ще се запознаем с гениално простата система за оперативно управление на производството чрез „Доставка точно навреме“

check

Ще видим как чрез нивелиране и постигане на непрекъснатост на потока съкращаваме всички времена в производството

check

Ще осмислим каква подготовка е необходима, за да се въведе системата „Точно навреме“

check

Ще открием и недостатъците на „Точно навреме“. Уви! – няма изцяло съвършени системи

check

Ще научим как чрез изтеглящо възлагане и обратно планиране минимизираме всички видове запаси и незавършен продукт

check

Ще преминем през етапите на въвеждане на „Точно навреме“ и ще се предпазим от риска на припряните и недообмислени организационни решения

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

certificate

След обучението ще получите

 • персонално удостоверение за участие в обучението
 • учебни материали

Предстоящи обучения

София
5 Декември
Модул - JUST IN TIME
Лектор

доц. Анастас Кехайов

Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити. Консултант и преподавател с над 30 години опит. Дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението. Дисертация по Теория на запасите. Хабилитация по стратегическо планиране. Консултира и преподава по Стратегическо планиране и фирмени политики, Управление на промени и кризи, Проектиране на организационното развитие, Иновационен маркетинг, Индустриална логистика, Тотално качество и Лийн производство

Цена
210 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 210 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение