евео, финансиране, проект, схема, финанси, пари, euro, finansirane, evroproekt

Еврофинансиране за бизнеса

Добрата идея – първа стъпка към успешния проект
Публично обучение
30 Септември 2020
- Онлайн

цена

145.00 лв

Цената е за един участник в обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

vodesht

Радослав Марков

ezik

Български/Английски език

В съвременната икономическа ситуация съществуват големи възможности за финансиране на организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез което се цели повишаване конкурентоспособността на икономиката, увеличение на заетостта, подкрепа на предприемачеството, въвеждане на иновации, технологични промени и още.

В рамките на последната година от настоящия програмен период 2014-2020, националните и европейски програми предоставят редица възможности за финансиране на устойчиви проекти в областта на технологичната модернизация, иновации, енергийна ефективност, развитие на човешките ресурси и други дейности.

Целта на обучението е да предостави изчерпателна и актуална информация за отворените програми за кандидатстване, за това кои са допустимите бенефициенти по всяка програма и какви са изискванията към кандидатстващите. Обучението дава алгоритъма за кандидатстване по различните програми.

Ако искате да разберете повече за възможностите за участие и как да кандидатствате, това е подходящото обучение за Вас.

Основни теми на обучението

В рамките на обучението ще бъдат обсъдени възможностите и актуалните приеми за кандидатстване с проекти по:

  • ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020;
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Профил на участниците

Обучението е предназначено за:

  • собственици;
  • управители;
  • мениджъри на микро-, малки и средни компании (МСП) във всички сфери на икономиката;
  • проджект мениджъри;
  • всеки, който има нужда от повече информация и разясняване на възможностите за финансиране на бизнеса с европейски средства.

 

Защо да изберете това обучение?

check

За да знаете в кои национални и европейски програми може да кандидатствате?

check

Ще предоставим информация за това кои са необходимите документи при кандидатствене?

check

Ще разберете кои дейности и разходи са допустими?

check

Ще научите как да подберете екипа, партньорите и подизпълнителите си?

check

Ще получите актуална и точна информация за отворените покани за кандидатстване?

check

​​​​​​Ще знаете какъв размер на финансиране можете да заявите?

 

Иновативни и утвърдени методи на преподаване

Обучението ще протече посредством презентационни материали за всяка една актуална програма/прием на проекти. След всяка една тема ще отделим време за „въпроси и отговори“, когато участниците ще могат да обсъждат казуси с лектора.

certificate

След обучението ще получите

  • персонално удостоверение за участие в обучението
  • учебни материали

Детайли за обучението

Онлайн
30 Септември
Еврофинансиране за бизнеса
Лектор

Радослав Марков

Радослав Марков е Мениджър проекти в „Инфинитус“ ООД. Той е дипломиран магистър по „Управление на международни проекти“ в УНСС и Сертифициран Мениджър Проекти, IPMA Ниво С® от Българската асоциация за управление на проекти (БАУП). Има богат опит в консултантските услуги и повече от десет години опит в областта на разработване и управление на проекти, съфинансирани от ЕС. Радослав е автор на близо 100 разработени, одобрени и успешно приключени европейски проекти в областта на промишлеността, енергийната ефективност, иновациите, селското стопанство, човешките ресурси и др.

Цена
145 лв
Място на провеждане
Онлайн
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Обучението се провежда онлайн под формата на конферентен разговор. Изисква се да имате добра интернет връзка и микрофон (за да задавате въпросите си). По време на обучението ще виждате споделен екран на водещия с презентация в реално време с разяснения и примери по съдържанието. Ще имате възможност да задавате въпроси и да участвате в решаване на казуси.

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрация

Регистрирани участници

Order
цена: 145 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за фирмено обучение