Езикът на лицето и тялото

Мимиките, движенията на главата или ръцете, както и всеки друг жест, който правят хората, предполага наличие на определени мисли и чувства, които ги пораждат. Посланията, които другите хора ни отправят със своите погледи, жестове и пози, често са различни от думите им. Знанията за езика на тялото ни помагат да разбираме несловесните сигнали на хората, с които живеем и работим,  и как да реагираме на тях.

Знаниятя за това, какво означават различните жестове и пози  са начин да опознаем  по-добре себе си, да се научим да управляваме поведението си и да въздействаме на другите хора.

АУДИТОРИЯ

 • Ръководители
 • Специалисти по управление на човешките ресурси
 • Топ-мениджъри и мениджърски екипи.
 • Мениджъри на технически, производствени, търговски и функционални звена.
 • Оперативни търговци.
 • Мениджъри по персонала.
 • Членове на надзорни, ръководни и експертни органи

ТЕМАТИКА

 • как да разберем какво мислят хората по техните жестове;
 • с какви жестове и пози да ги предразположим към себе си;
 • кога другите са открити и искрени с нас;
 • кога човекът срещу нас се чувства несигурен, отчаян или в безизходица;
 • как да си върнем самоувереността в трудни моменти;
 • как да разберем, когато някой лъже;
 • как да водим успешно преговори.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации, подкрепени с примери. Демонстрация на жестове, пози и мимики. Дискусия по темите, тестове и илюстрации

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
19 Декември
Езикът на лицето и тялото
Лектор

Стоянка Щетинска

Стоянка Щетинска е завършила „Психология” в Софийския университет „Климент Охридски” и има повече от 30-години реален опит като индустриален психолог. Приятелите й я наричат Таня. Таня вярва, че колкото по-добре човек познава и владее себе си, толкова по-добре ще разбира другите хора и ще управлява комуникацията и отношенията си с тях. Таня с голяма радост и любознателност общува с всички, които се стремят да опознаят себе си и се интересуват как мислите и чувствата се отразяват на поведението на хората. Таня знае и ще ни научи как да живееем без негативни мисли и чувства и как да общуваме с хората, за да постигаме целите си

Цена
285 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 285 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение