Толерантност и емпатия

Целта на обучението е да добием умения за изпълнение на управленската част от нашите задължения. Това ще доведе до повишаване, както на ефективността на работа на фирмата, така и на мотивацията на изпълнителите на конкретни задачи.

АУДИТОРИЯ

Обучението е насочено към персонала, който има мениджърски функции от различните нива на управление. То ще бъде полезно и от гледна точка на изпълнители на решения и задачи, поставени от по-високите нива на управление на фирмата.

ТЕМАТИКА

 • Управленски решения. Откъде произтичат задачите
 • Приоритизиране на задачите
 • Начини за възлагане на задачи. Теория на очакванията
 • Делегиране – същност и причини
 • Как се делегира успешно
 • Контрол на изпълнението
 • Мотивиране - избор на правилния стил за съответния човек

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • Персонално
 • Публично
 • Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

 • Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Предстоящи обучения

София
7 Декември
Толерантност и емпатия
Лектор

инж. Виолета Найденова

Електроинженер с 25 годишен стаж в производството. Бивш Мениджър по качеството в производствения сектор. Старши консултант по стандартизирани системи за управление ISO 9001, BS OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 13485, ISO 17100 и др. от 2003г. Титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2006 година.Сертифициран водещ одитор по ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015

Цена
185 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в публично обучение/модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 185 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Запитване за фирмено обучение