gergana ivanova

Гергана е страстен и упорит професионалист в разработването на обучения за възрастни. Тя е инженер по Индустриален инженеринг и E-Management.

Повече от 10 години професионално се занимава с разработване и водене на виртуални и реални обучения за възрастни и подготовка на трейнъри.

Тя е пътешественик, работи в мултиклутурна среда и нейната изключителна мобилност и любознателност са мотивиатор за съдаване на нови и полезни обучения.