ka`estwo, kachestvo, quality, managagemet, qms, system,качество, сук, система, управление, мениджмънт

КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

Запознаване със стандарти и подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на сиситеми за управление

Предстоящи обучения

6 Март 2023
IFS FOOD Онлайн и София
7 Март 2023
ISO 22000:2018 Онлайн и София
8 Март 2023
ISO 13485:2016 Онлайн и София
9 Март 2023
БДС ISO 31000:2018 Онлайн и София
13 - 17 Март 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
20 - 21 Март 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
22 Март 2023
IATF 16949:2016 Онлайн и София
24 Март 2023
ISO 22301:2012 Онлайн и София
11 Април 2023
SPC (Statistical Process Control) Онлайн и София
20 Април 2023
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн и София
21 Април 2023
ISO 39001:2012 Онлайн и София
24 - 28 Април 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
12 Май 2023
Root Cause Analysis Онлайн и София
15 Май 2023
GMP & HACCP Онлайн и София
18 Май 2023
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн и София
1 - 9 Юни 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
27 - 28 Юни 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
10 - 14 Юли 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение