ka`estwo, kachestvo, quality, managagemet, qms, system,качество, сук, система, управление, мениджмънт

КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

Запознаване със стандарти и подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на сиситеми за управление

Предстоящи обучения

12 Юли 2021
Root Cause Analysis Онлайн
19 - 27 Юли 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 1H - GMP & HACCP
Онлайн
7 Септември 2021
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн
9 Септември 2021
БДС ISO 31000:2018 Онлайн

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение