ka`estwo, kachestvo, quality, managagemet, qms, system,качество, сук, система, управление, мениджмънт

КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

Запознаване със стандарти и подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на сиситеми за управление

Предстоящи обучения

27 - 28 Октомври 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
29 Октомври 2021
ISO 39001:2012 Онлайн
15 - 19 Ноември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
22 Ноември 2021
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн
25 Ноември 2021
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн и София
26 Ноември 2021
IATF 16949:2016 Онлайн и София
3 Декември 2021
Root Cause Analysis Онлайн
6 Декември 2021
ISO 39001:2012 Онлайн и София
7 - 8 Декември 2021
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София
9 - 17 Декември 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
12 Януари 2022
GMP & HACCP Онлайн
13 Януари 2022
БДС ISO 31000:2018 Онлайн и София
14 Януари 2022
ISO 22000:2018 Онлайн
17 - 21 Януари 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн
12 - 21 Януари 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение