ka`estwo, kachestvo, quality, managagemet, qms, system,качество, сук, система, управление, мениджмънт

КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

Запознаване със стандарти и подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на сиситеми за управление

Предстоящи обучения

26 - 30 Септември 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Онлайн
11 Октомври 2022
БДС EN ISO 50001:2018 Онлайн
12 Октомври 2022
Root Cause Analysis Онлайн
19 Октомври 2022
ISO 13485:2016 Онлайн
21 Октомври 2022
GMP & HACCP Онлайн и София
24 - 28 Октомври 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
31 Октомври 2022
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1 Онлайн и София
2 Ноември 2022
ISO 39001:2012 Онлайн и София
21 - 29 Ноември 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Онлайн и София
6 Декември 2022
SPC (Statistical Process Control) Онлайн и София
12 - 16 Декември 2022
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
19 Декември 2022
GMP & HACCP Онлайн и София
20 Декември 2022
ISO 22000:2018 Онлайн и София
16 - 20 Януари 2023
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Онлайн и София
24 - 25 Януари 2023
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн и София

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение