КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ

Запознаване със стандарти и подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на сиситеми за управление
iso19011 Вътрешен одитор
ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
виж повече
msuk
Мениджър на система за управление
виж повече
odit
Одит от втора страна
виж повече
iso22000 ISO 22000:2018
Системи за управление безопасността на хранителни продукти
виж повече
iso50001 БДС EN ISO 50001:2018
Системи за управление на енергията
виж повече
iso20000 ISO/IEC 20000-1:2018
Система за управление на качеството на ИТ-услугите
виж повече
iso17025 БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Изисквания към лабораториите за изпитване и калибриране
виж повече
iso45001 БДС ISO 45001:2018
Система за управление на здравето и безопасността при работа
виж повече
iso31000 БДС ISO 31000:2018
Управление на риска
виж повече
iso39000 ISO 39001:2012
Система за управление на безопасността на движението по пътищата
виж повече
ISO22301 ISO 22301:2012
Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания
виж повече
HACCP_GMP GMP & HACCP
Добри производствени и хигиенни практики. Анализ на риска и критични контролни точки
виж повече
iso27001 БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията
виж повече
iso9001 БДС EN ISO 9001:2015
Система за управление на качеството
виж повече
iso14001 БДС EN ISO 14001:2015
Системи за управление по отношение на околната среда
виж повече
iatf16949 IATF 16949:2016
Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
виж повече
iso13485 ISO 13485:2016
Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове
виж повече
root cause analisys Root Cause Analysis
виж повече
Statistical Process Control SPC (Statistical Process Control)
виж повече
Statistical Process Control TQM (Total Quality Management)
виж повече

 

Предстоящи обучения

29 Септември 2020
ISO 22000:2018 Онлайн
30 Септември 2020
GMP & HACCP Пловдив
6 Октомври 2020
IATF 16949:2016 София
12 Октомври 2020
БДС EN ISO 50001:2018 София
13 Октомври 2020
БДС ISO 31000:2018 София
19 Октомври 2020
SPC (Statistical Process Control) София
26 - 30 Октомври 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
София
29 Октомври 2020
ISO 39001:2012 Онлайн
10 Ноември 2020
ISO 22301:2012 София
19 Ноември 2020
ISO 13485:2016 София
23 - 27 Ноември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 7 - БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 11 - ISO/IEC 20000-1:2018
Варна
9 Декември 2020
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5 София
10 Декември 2020
БДС ISO 31000:2018 София
11 Декември 2020
БДС EN ISO 50001:2018 София
14 - 18 Декември 2020
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1N - ISO 22000:2018
Пловдив
17 - 18 Декември 2020
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Онлайн
17 Декември 2020
Root Cause Analysis София
25 - 29 Януари 2021
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Модул 4 - Мениджър на система за управление
Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015
Модул 3А - ISO 19011:2018
Модул 6А - БДС ISO 45001:2018
Модул 1H - GMP & HACCP
Модул 1N - ISO 22000:2018
Модул 5А - БДС EN ISO 14001:2015
София

Запитване за сертификация

View your previous submissions

Оферта за фирмено обучение