ifs, food, stadndard, quality. качестви, ифс, стандарт, управление

IFS FOOD - International Food Standard – Food, version 6.1

Модул 1А
Публично обучение
22 Октомври
- София

Целта на обучението е да представим изискванията и приложението на IFS Food по отношение на качество, безопасност и нормативна база. Да се Запознаем с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с IFS Food. Да преминем през етапите на разработване и внедряване на Система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с IFS FOOD. Ще овладяеете механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните, съобразно IFS FOOD и ще затвърдите и актуализирате знанията по управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с IFS Food

АУДИТОРИЯ

 • мениджъри или специалисти по управление на качеството и безопасност на храните, служители в отдели по управление на качеството и безопасност на храните и служители, които са ангажирани с дейностите по внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които искат да разработят и внедрят ефективна система за управление на качеството и безопасността на храните;
 • компании, които се стремят да постигнат сертификация, съгласно изискванията на IFS Food и трябва да актуализират и пренастроят Системите си за качество и безопасност на храните;
 • компании, които произвеждат продукти под собствена марка за Търговските вериги.

ТЕМАТИКА

 • Структура на стандарта IFS Food
 • Видове одити. Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
 • Изисквания за качество и безопасност на храните:
 • Раздел 1 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство
 • Раздел 2 от стандарта: Система за управление на качеството
 • Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
 • Раздел 4 от стандарта: Производствен процес
 • Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения
 • Раздел 6 от стандарта: Хранителна сигурност

Ползи от обучението

 • Практически знания за документиране и управление на Системата за качество и безопасност на хранителните продукти, отговорности и пълномощия
 • Методологията за провеждане на сертификационни одити, видове несъответствия – закриване и докладване
 • Изискванията по отношение на инфраструктура и работна среда необходими за производството на качествени и безопасни хранителни продукти
 • Получаване, съгласуване и приемане на клиентски изисквания
 • Определяне на зоните за почистване и дезинфекция, видове системи за почистване на използваме / CIP, COP/
 • Управление на процесите свързани с планиране и производство на хранителни продукти и съпътстващите дейности
 • Проектиране и разработване на нови продукти, рецепти, спецификации
 • Разработване на НАССР планове и мониторинг на ККТ и КТ
 • Измерване, анализи и подобрения на Системата за управление
 • Поставяне на продукти под карантина; изтегляне и връщане на продукт; освобождаване на продукт
 • Анализ и управление хранителната сигурност и защитата на храните от биотероризъм

Предстоящи обучения

София
22 Октомври
Модул 1A - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1
Лектор

инж. Жана Петрова

инж. Жана Петрова е Старши консултант в Алфа Куолити, има опит като управител сектор “Хранене" в резиденция “Бояна”, външен експерт към ДАТ по категоризиране на туристически обекти, консултант по системи за управление в хотелиерството и туризма, водещ одитор на системи за качество и безопасност на храните

Цена
124 лв
Място на провеждане
гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
Продължителност
един ден, от 09:00 до 17:00 часа, регистрация от 08:30 часа

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

Отстъпки: 

◾  5% за ранно записване до 30 дни преди началото на обучението;

◾ 10% за двама и повече участници от една организация;

◾ 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити“.

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Регистрирай участници

Регистрирани участници

Order
цена: 124 лв. без ДДС
Данни за фирмата

Оферта за корпоративно обучение