Система 5S на работно място

Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!

”5 S” System. Пет стъпки за рационална организация на работните места и участъци – Подбери! Подреди! Почиствай! Покажи! Поддържай!

Системата „5П“ за рационализация на работните места и участъци (ПОДБЕРИ! ПОДРЕДИ! ПОЧИСТВАЙ! ПОКАЖИ! ПОДДЪРЖАЙ!) стъпва на идеята, че няма как да се въведе рационализъм в производствената система, ако не се рационализират градивните й клетки – а това са работните места и участъци. Семинарът представя петте стъпки на „5П“ и последователността от действия по прилагане на 5П стъпките. Те включват подбор на нещата на работното място, като се отстранява всичко излишно, подреждане на нещата на работното място, създаване на ред за почистване, въвеждане на стандарти (за подбор, подредба и почистване), поддържане и подобряване на системата, превръщане на правилата на системата в навик. Системата „5П“ е проста и лесна за въвеждане и бързо дава всеобщо забележими резултати. Освен това системата „5П“ е почти „задължително“ предхождащо условие за въвеждане на по-комплексни Лийн инструменти като SMED, TPM и JIT, а и за всякакви по-цялостни Лийн начинания

Запитване за проект

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение